Superlærerne kommer

Superlærere skal lære andre lærere å lære bort. Men Utdanningsforbundet i Vestfold er ikke spesielt imponert.

Klasserom

Lærerspesialister, eller 'superlærere', skal gjøre sine kollegaer bedre. Det er i all fall målet for et pilotprosjekt regjeringen lanserer. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Berit Keilen / NTB Scanpix

Regjeringen starter et pilotprosjekt som skal teste om ekstra gode lærere kan lære andre lærere å bli bedre i jobben sin.

200 lærerspesialister skal i to år drive kursing av kollegaene sine. Oppstart blir høsten 2015.

– Vi synes dette, uansett modell, er en altfor lettvint spesialistordning som mangler faglige ambisjoner, sier leder i utdanningsforbundet i Vestfold, Petter Andersen.

Petter Andersen

Leder i Utdanningsforbundet i Vestfold, Petter Andersen, er ikke fornøyd med ordningen kunnskapsministeren lanserer.

Foto: HEGE THERESE HOLTUNG HANSEN / NRK

Det er altså to modeller som skal testes. Enten får lærerspesialisten 48.000 kroner ekstra i lønn, men må gjøre ekstra arbeid innenfor dagens arbeidstid.

Modell 2 er at superlæreren får færre undervisningstimer og bruker tiden på å lære bort.

– Ikke veien å gå

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) sier en slik ordning kan gi lærerne en annen karrierevei enn ut av klasserommet, for det er mange lærere som velger helt andre veier enn skole. Andersen i Utdanningsforbundet mener at dette ikke er veien å gå.

Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Foto: Erlend Aas / NTB Scanpix

– Vi er opptatt av lærerne skal bli i klasserommet og få utvikle seg der. Ordningen kunnskapsministeren lanserer her er ikke svar på den problematikken, mener han.

I tillegg til egen undervisning, skal lærerspesialisten blant annet holde seg faglig oppdatert og vurdere behovet for og ta initiativ til faglig skolebasert vurdering, kompetansehevning, kollegaveiledning og faglige prosjekter.

– Kunnskapsministeren inviteres til å være med og utvikle en modell som har støtte hos lærerne, sier Petter Andersen.

Han vil bruke lengre tid og heller finne en modell som har forankring i fagmiljøet.

Boikotter ikke prosjektet

Men Andersen og Utdanningsforbundet støtter ikke pilotprosjektet. De ønsker imidlertid heller ikke å boikotte det.

– I første rekke ønsker vi å påvirke ministeren til å komme med noe bedre. Velger likevel kommunene å gå inn i ordningen, så kommer vi til å være veldig opptatt av at det blir stilt strenge faglige krav og at det blir gjort faglige vurderinger før man deltar, forklarer han.

I morgen møter Andersen kunnskapsminister Røe Isaksen. Da blir prosjektet naturlig nok tema. Der vil han fortelle at en slik ordning må ha forankring hos lærerne.

– Hvis ikke blir det et særdeles kortvarig pilotprosjekt, tror lederen i Utdanningsforbundet i Vestfold.