Strippenekt

Politikerne i Larvik mener de hadde rett til å avslå strippeklubbens skjenkebevilling.

Stripping
Foto: Scanpix

Neste gang Larviks strippeklubb ber om skjenkebevilling kan kommunen si nei. Det mener flere av kommunens politikere etter at Helse- og omsorgsdepartementet har gitt en uttalelse om den konkrete saken, skriver Østlands-Posten.

Strippeklubben har skjenkebevilling i dag, og kan fortsette inntil en ny eier eventuelt overtar. Tone M. Anderssen i Larvikslista er ikke i tvil om hva hun vil stemme.

Vil bestemme over egen by

- På vårt spørsmål; kan ikke kommunen utvise skjønn i slike saker, mener jeg vi har fått et helt klart svar. Det står svart på hvitt at Fylkesmannen ikke kan overprøve kommunens frie skjønn, sier Anderssen.

 Hun sier at kommunen har vedtatt en kommuneplan for Larvik, og at de der ser fram til en ny indre havn.

- Her skal det dyrkes frem blomstrende virksomhet , med mye morsom aktivitet og kulturhus, og her inngår ikke et strippested. Dette handler om lokaldemokratiet, om retten til å bestemme over egen by, uten at Fylkesmannen skal blande seg inn, sier Andreassen.

- Fylkesmannen tar feil

- Jeg kan ikke skjønne annet enn at Fylkesmannen her tar feil. Nå han snakker om at dette er forskjellsbehandling, så er det et spørsmål om dette foretaket er ulovlig. Alt kan tolkes som forskjellsbehandling når det gjelder tillit og skjønn. Noen vil oppfatte det som det, og andre vil se det som en helhetsmessig vurdering, sier Andreassen.