Blir strengere for tiggere og gatemusikanter

Tidlig vår gir tidlig start for gatemusikanter og tiggere i bybildet. Porsgrunn har vært føre var og innført strengere regler for pengeinnsamling i byen.

Tigger

Mye tyder på at Skien vil følge i Porsgrunns fotspor når det kommer til registrering av tiggere i kommunen.

Foto: Christina Stenbek / NRK

Endringer i politivedtektene som trådde i kraft 1. mars i Porsgrunn, krever at gatemusikanter, tiggere, og alle andre som samler inn penger først må melde ifra til politiet.

– Vi ønsker å ha mer kontroll på hva slags type mennesker som driver ulike typer virksomhet i Porsgrunn, forteller politistasjonssjef Tor Egil Syvertsen.

Stasjonsjef

Politistasjonssjef i Skien, Tor Egil Syvertsen, håper ordningen kan gi politiet mer kontroll.

Foto: Susanne Flølo / NRK

Syvertsen presiserer at dette er en ordning som ikke bare rammer tiggerne.

– Det står ikke spesifikt tigging i det vedtaket, men det dreier seg om enhver innsamling av penger. Noen syntes det er forulempende. Vi bør vel kanskje ha noen meninger om hvor folk skal drive den type virksomhet, så det må vi eventuelt se på etter hvert, sier Syvertsen.

Så langt har ikke politiet mottatt en eneste henvendelse, til tross for at vedtaket har vært gjeldende i over en måned.

Hyggeligere og tryggere

Politistasjonssjefen understreker at denne endringen ikke nødvendigvis vil komme til å kreve ekstra politiressurser i fremtiden heller.

– Kanskje tvert imot. Hvis det virker etter intensjonen, tror jeg rett og slett at det blir hyggeligere og tryggere for både de det gjelder, publikum, kommunen og politi, sier Syvertsen.

– Tror politiet at dette er den beste løsningen?

– Nå følger vi de retningslinjene kommunen har satt, så får vi se hva resultatet blir. Vi får eventuelt bedre rutinene hvis de vi utarbeider nå ikke er gode nok.

Vil ikke skremme vekk tiggerne

Øystein Beyer

Ordfører Øystein Beyer ønsker ikke å skremme tiggerne vekk fra byen.

Foto: Knut-Øyvind Hagen / NRK
anket

Ine Svendsen (f.v.) og Lise Nilsen er begge positive til registrering av selgere og tiggere.

Foto: Susanne Flølo / NRK

Porsgrunnsordfører Øystein Beyer understreker at dette ikke er gjort for å skremme vekk tiggerne.

– Det var en diskusjon i bystyret. Skal vi liksom gå på jakt etter de som sitter med en pappkopp og samler inn noen kroner? Nei, det har i grunnen aldri vært intensjonen, sier han.

Ønskelig i Skien

Hedda Foss Five har tidligere uttalt til Varden at hun også ønsker denne registreringsordningen for Skien kommune,

– Jeg syntes det er en bra løsning at de må snakke med politiet før de opptrer i gatene. De tjener jo penger på å stå der, så det blir jo nesten som å jobbe i en butikk, sier Ine Svendsen som slapper av på en benk Skien sentrum.

Og hun får støtte av venninnen Lise Nilsen.

– Jeg syntes det er bra at de må registrere seg. Da er det lettere å ha oversikt over hvem som driver med sånne ting i byen, sier hun.

NRKs reporter treffer også på tre kamerater som nyter vårsola i sentrumsgatene. Christian, Magnus og Bjørn Oscar er alle født og oppvokst i Skien og har merket seg det økte innslaget av blant annet tiggere og gatemusikanter de siste årene.

– Jeg syntes det er fint at det blir litt mer system på pengeinnsamling, mener Christian Skjerping Madsen.

– I grunnen så føler jeg at jeg ikke har satt meg nok inn i det for å kunne gi et godt svar, sier Magnus Borgholt Hansen.

– Det er kanskje litt forskjell på hva de gjør for å samle inn penger, så på noen måter syntes jeg det er greit, sier Bjørn Oscar Røste.

– Når er det greit da?

– De som spiller og sånt. De gjør jo på en måte noe for pengene, sier han.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Anket

Kameratgjengen fra Skien syntes stort sett registreringsordningen er en god idé for Skien. F.v.: Christian Skjerping Madsen, Magnus Borgholt Hansen og Bjørn Oscar Røste.

Foto: Christina Stenbek / NRK

Usikre sanksjoner

Men hva som skjer hvis noen faktisk bryter de nye vedtektene er foreløpig litt uklart.

– Det får vi diskutere nærmere. Dette er jo en helt ny ordning som vi skal forsøke å håndheve på bakgrunn av de vedtektene som er gjort, og så skal vi komme frem til gode rutiner. Nå står vi jo foran en sesong hvor dette tar seg opp, så vi må forsøke å samarbeide med kommunen og komme frem til gode rutiner, sier Politistasjonsjef Syvertsen.

Porsgrunn kommune har fått nye politivedtekter som bestemmer at tiggere og gateselgere skal melde seg. Det blir ikke fulgt opp.