Hopp til innhold

Streik kan velte sykepleiereksamen og ramme sykehusene i sommer

Sykepleierstudenter ved Universitet i Sørøst-Norge risikerer å ikke få avlagt avgangseksamen før sommeren. Det gir hodebry for Sykehuset i Vestfold.

Thea Carter, sykepleierstudent ved Universitetet i Sørøst-Norge, Bakkenteigen i Horten i Vestfold.

– URETTFERDIG: Thea Carter frykter at hun og medstudentene må vente på autorisasjon på grunn av streik.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

– Mange av oss har fått en jobb og sykehusene er avhengig av vår arbeidskraft.

Det sier Thea Carter, som snart er ferdig med sykepleierutdanningen på Bakkenteigen i Horten.

Den siste tiden har flere eksamener ved Universitetet i Sørøst-Norge blitt utsatt på ubestemt tid på grunn av streik.

Hvis konflikten varer utover i neste uke risikerer til sammen 124 sykepleierstudenter ved universitetet utsatt autorisasjon.

– Dette får naturligvis følger med tanke på jobb og penger. Det setter mange i en vanskelig situasjon, sier Carter.

Les også Studenten Peder: – Orker ikke vente hele sommeren på en potensiell eksamen

Peder Elness

Redd for å måtte vente til høsten

Carter sier usikkerheten kom brått på både henne og medstudentene.

Hun frykter at det kan bli vanskelig å betjene både bolig- og studielån i månedene som kommer, hvis eksamen blir utsatt til høsten.

Sykepleierstudenter ved Campus Vestfold på Universitetet i Sørøst-Norge.

Sykepleierstudentene i Horten er usikre på når de får fullført utdanningen sin.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Carter mener streiken kan skape trøbbel for studenter som i utgangspunktet var klare til å jobbe som sykepleiere denne sommeren.

– Mitt problem er at den kompetansen jeg skulle hatt, har jeg ikke dersom jeg ikke får avlagt eksamen.

Sykehuset jobber med å få oversikt

HR-direktør Bente Krauss vet ikke nøyaktig hvor mange nyutdannede sykepleiere som skal jobbe ved Sykehuset i Vestfold i sommer.

Hvis mange ikke blir ferdige på grunn av streiken, kommer sykehuset trolig til å kontakte Helsedirektoratet for å se på mulighetene for midlertidige autorisasjoner.

– Til slutt må vi se på hvordan bemanningen er satt sammen, for sikre at vi har kompetente sykepleiere som kan gå ved siden av de som kanskje ikke har autorisasjonen klar.

Bente Krauss står inne på et kontor.

Sykehuset i Vestfold har dialog med Universitetet i Sørøst-Norge om situasjonen, sier HR-direktør Bente Krauss.

Foto: Magnus Skatvedt Iversen / NRK

Krauss lover at ingen skal bli stående uten jobb på grunn av en utsatt eksamen.

– Hvis de ikke får autorisasjon kan de ikke jobbe så selvstendig som sykehuset har lagt opp til. Men alle skal få jobbe her som planlagt.

– Frykter du at dette kan gå utover tilbudet til befolkningen?

– Nei, det gjør jeg ikke. Jeg er ganske sikker på at vi skal ha kompetent bemanning gjennom sommeren.

– Ikke så mye vi får gjort

Sykepleierstudent Thea Carter sier hun og medstudentene forbereder seg til eksamen og følger med på hvordan streiken utvikler seg.

– Egentlig er det ikke så mye vi får gjort. Vi kan ikke vente med å leve livene våre.

Hun og medstudentene håper i det lengste på en snarlig løsning.

Det samme gjør Janne Haughem, som er lektor ved Universitetet i Sørøst-Norge.

– Jeg har fått beskjed om at jeg tas ut i streik fra mandag og har gitt studentene informasjon om hvilke konsekvenser det gir.

Janne Haughem, universitetslektor ved sykepleierutdanningen i Vestfold. Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetslektor Janne Haughem.

Foto: Philip Hofgaard / NRK

Haughem er tydelig på at studentene havner i en uforutsigbar situasjon.

– Dette er leit, men samtidig er jeg en del av en organisasjon og må stille meg solidarisk med mine kollegaer der.