Hopp til innhold

16 energibedrifter i streik

230 arbeidstakere i 16 energibedrifter går ut i streik fredag morgen etter at det ikke ble oppnådd enighet i meklingen. De streikende er organisert i EL & IT-forbundet, Fagforbundet, Delta og Parat.

Forbereder sprengning Agder Energi

STREIK: 230 arbeidstakere i EL og IT-forbundet går ut i streik fredag morgen.

Foto: Tor Saltrøe / NRK

Meklingen med KS Bedrift brøt sammen tidlig fredag morgen.

Striden står om en avspaseringsordning, som arbeidsgiverne vil svekke.

– Vi går nå i konflikt for å beholde de hviledagene vi har i dag, og som våre kollegaer i energiselskapene i NHO for lengst har fått tariffestet. Det er totalt urimelig at arbeidsgiver vil frata oss nødvendig hvile, sier Bjørn Fornes, forhandlingsleder for EL og IT Forbundet.

Færre hviledager

Bakgrunnen for uenigheten er regjeringens endringer i arbeidsmiljøloven, hvor den lovbestemte avspaseringsfaktoren er endret slik at beredskapsvaktene må jobbe sju timer for å få en time med avspasering, mot fem slik det har vært fram til i år.

Det utgjør omtrent ti færre hviledager i året for en beredskapsvakt.

– Vaktene er på sju døgn, og som regel hver femte uke. De blir tøffere og tøffere med mer ekstremvær, større vaktområder og null i responstid. At de i regjeringskontorene ikke forstår dette er en ting, men vi hadde trodde at KS Bedrift skulle forstå hvilebehovet bedre, sier Fornes.

– Alvorlig

Geir Elsebutangen

Direktør i Kragerø Energi, Geir Elsebutangen karakteriserer streiken som alvorlig.

Foto: Roald Marker

Direktør i Kragerø Energi i Telemark, Geir Elsebutangen sier streiken er alvorlig.

– Her i Kragerø blir så og si alle tatt ut. Forhåpentligvis vil ikke kundene merke noe i første omgang. Dersom det blir strømbrudd kan vi ikke respondere umiddelbart. Det som skjer er at området der det er strømbrudd sikres, men det er ikke sikkert strømmen blir satt på igjen, sier han.

Det vil si at skulle det oppstå alvorlige strømbrudd ved sykehus og andre viktige helseinstitusjoner, vil det ikke gå ut over liv og helse.

Hvis det ikke blir noen løsning i konflikten vil streiken trappes opp neste uke, varsler arbeidstakerne.

– Om det blir en opptrapping fører det til at Norge som land får færre muligheter til å reagere på feil, og det er klart det er alvorlig, sier Elsebutangen.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser for avspasering av beredskapsvakt ble endret i 2015. KS Bedrift har i sine tariffavtaler alltid fulgt arbeidsmiljølovens hovedregel for avspasering og ser derfor ingen grunn til å endre dette.

– KS Bedrift mener det fortsatt skal være arbeidsmiljøloven som skal gjelde, sier administrerende direktør i KS Bedrift Bjørg Ravlo Rydsaa.