Hopp til innhold

«Betydelig» tuberkulose-utbrudd i Skien

SKIEN (NRK): 14 personer i Skien er smittet av tuberkulose. Utbruddet er betydelig, ifølge Folkehelseinstituttet.

Stort tuberkuloseutbrudd i Skien

Fra v sykepleier Jeanette Leines. infeksjonsoverlege Hilde Skudal og infeksjonsoverlege Frode Tinderholt.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Disse 14 kommer i tillegg til seks personer som ble smittet i sommer og som utviklet sykdom.

Innvandrermiljøer

Alle de som nå er smittet kommer fra innvandrermiljøer i byen. Helseetaten i Skien satte i gang et kartleggingsarbeid etter de som ble syke i sommer.

50 personer som på en eller annen måte hadde vært i kontakt med de syke, ble innkalt til undersøkelser.

På den måten fant kommunen fram til 14 personer som er smittet. Disse har ikke utviklet sykdom, og de blir nå behandlet for å hindre en videre utvikling.

Vegard Høgli

Kommunelege Vegard Høgli i Skien.

Foto: Thomas Nikolai Blekeli / NRK

Samme opphav

Kommunelege Vegard Høgli sier at utbruddet i Skien er betydelig. Det samme sier overlege Karin Rønning ved Folkehelseinstuttet. De samarbeider nå med helseetaten i kommunen for å hindre videre spredning.

Frode Tinderholt er overlege på smittevernavdelingen ved Sykehuset Telemark, der de syke har blitt tatt hånd om.

– Vi har funnet fram til en stamme av tuberkulose i Skien – med andre ord at sykdommen har samme opphav. Og den skal vi nå ta knekken på, slik at sykdommen ikke sprer seg. Likevel må vi regne med noen ytterligere tilfeller, sier Tinderholt.

Ingen grunn til bekymring

Kommunelegen er nøye med å understreke at befolkningen i Skien ikke har grunn til å være bekymret. De seks som er syke kan ikke smitte andre nå som de er under behandling. De 14 som er smittet kan ikke smitte andre, sier kommunelegen.

For å være en smitterisiko må en først ha utviklet sykdommen.

Kommunen har i tillegg til helseundersøkelsene gjennomført et omfattende informasjonsarbeid i innvandrergrupper og gjennom fastlegene, for å informere om utbruddet.

Angriper organer

Tuberkulose kan angripe forskjellige organer i kroppen, men det er bare lungetuberkulose som er smittsom. Den smitter via dråper, for eksempel via hoste.

Frode Tinderholt

Frode Tinderholt, overlege på smittevernavdelingen ved Sykehuset Telemark, sier vi må regne med noen flere tilfeller av tuberkulose.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Rønning i Folkehelseinstituttet sier at utbruddet i Skien er større enn det som er normalt i Norge.

– Vi ser likevel at det med noen års mellomrom oppstår utbrudd. Enkelte har vært større enn det vi nå ser i Skien, sier Rønning.

Hun forteller at det er lite smitte av tuberkulose mellom innvandrere, og det er lite smitte mellom innvandrere og nordmenn.

318 tilfeller i fjor

I fjor ble det i Norge oppdaget 318 tilfeller av tuberkulose. Det var tuberkulose både i lunger og i kroppens andre organer.

– Det laveste tallet på tuberkulosesyke hadde vi i Norge på midten av 90-tallet. Så kom innvandringen. Og da ble en betydelig økning blant innvandrere fra Somalia, Etiopia og Eritrea. Det er land med mye tuberkulose.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark