Stort arbeidspress

Stort arbeidspress fører til at politiet ikke har kapasitet til å starte etterforskning av nye narkotikasaker. Det sier politimester i Sør-Øst politidistrikt, Christine Fossen, til Jarlsberg Avis. Leder for felles kriminalseksjon i politiet, Kjell Johan Abrahamsen, skjønner at politimesteren må gjøre tøffe prioriteringer, men sier befolkningen kan være trygge på at politiet tar grov kriminalitet på alvor.