Store variasjoner på radioaktivitet

Det er store lokale forskjeller på radioaktivt nivå i reinsdyrkjøtt.

Villrein
Foto: www.villrein.no/Arne Nyaas

I Vågå ble det i september målt mer enn fem ganger så mye som i fjor. Mattilsynet har ingen grunn til å tro at dette gjelder for resten av villreinen.

– Vi måler radioaktivitet i sauekjøttet og sauen beiter i de samme områdene, som villreinen, sier Svein T. Furuhaug, distriktssjef for Mattilsynet i Hallingdal.

Ifølge Furuhaug spiser sau og villrein den samme soppen.

Les også:

Det er soppen som gjør at kjøttet får høyere nivå av radioaktivitet. Det sier forsker Lavrans Skuterud ved Statens strålevern til den engelske avisen The Local.

Lavrans Skuterud i Statens Strålevern.

Lavrans Skuterud i Statens strålevern

Foto: NRK

– I år har det vært ekstremt store mengder med sopp. I tillegg har soppsesongen vart lenge og det vokser sopp høyt oppe i fjellet, sier Skuterud til avisen.

Fem ganger fjorårets nivå

Målinger gjort i september på reinsdyr fra Vågå reinlag, viste at det var 8200 becquerel per kilo av det radioaktive stoffet Caesium-137. På samme tid i fjor var målingene på 1500 becquerel.

– Dette året er ekstremt, sier Skuterud.

Målinger gjort i september på sau, både i Valdres og i Gudbrandsdalen, viste funn på opp til 4500 becquerel per kilo. Til sammenligning er grensen på sauekjøtt ved salg på 600 becquerel.

Ifølge Mattilsynet er det store lokale forskjeller, avhengig av mengde sopp og hvor mye nedfall som kom etter ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl i 1986.

Villrein

– Nivået av radioaktivitet varierer fra området til området, sier Svein T. Furuhaug, distriktssjef for Mattilsynet i Hallingdal.

Foto: Geir Olav Slåen

I Hallingdal tar Mattilsynet prøver av tilfeldig utvalgte lam.

– Ved slakteriet på Gol tar vi inn sau fra store deler av Sør-Norge. Når vi tester disse, viser resultatene at det radioaktive nivået går ned, år for år, sier Furuhaug.

Furuhaug forteller at de måler både på levende sau og på slaktekjøtt.

– Vi måler på sau, og det er ikke nødvendigvis overførbart til villrein. Vi har ingen dokumentasjon på viltkjøtt fra området, men vi mistenker ikke at det er høye verdier fordi vi har lave verdier på sau, sier Furuhaug til NRK.no.