Hopp til innhold

Store mørketall i antall sykkelulykker

Det er store mørketall når det gjelder antall sykkelulykker i Norge. Nå vil folkehelsesjefen i Vestfold skaffe bedre datagrunnlag for å forebygge ulykker.

Sykkel og fotgjenger

SAMSPILL: Med forståelse for hverandre kan fotgjenger og syklist begynne å dra i samme retning.

Foto: Vegard Unger Ellefsen

– De fleste ulykkene på sykkel blir ikke meldt til politiet, og kommer dermed ikke med i den offisielle ulykkesstatistikken, sier forskningsleder Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt til NRK.

Nylig skrev NRK om Tønsberg bydrift som har satt opp fartshumper for syklister mellom den gamle trehusbebyggelsen i Nordbyen.

– Noen raser av gårde som om de er med i et sykkelløp. Syklister som kommer der i 30 kilometer i timen representerer en fare, sa da Fabian Stang som låner et hus i nabolaget.

Han har sett nestenulykker og lagde en fartshump ved huset sitt. Den ble tatt bort, forteller han.

Skyteskive

Bjørn Arild Øhre, leder Tønsberg Cykkelklubb sier syklister som ikke tenker på sikkerhet ødelegger for andre.

Leder Tønsberg Cykkelklubb

BRUKE HODET: Bjørn Arild Øhre, leder Tønsberg Cykkelklubb sier syklister kommer langt med sunn fornuft langs veien.

Foto: Privat

– Syklister blir fort en skyteskive i trafikken, men det er verstingene som ikke tar hensyn. Sikkerheten er viktig for barn og voksne, og det hender at vi må irettesette voksne som sykler, sier han.

Store mørketall

Torkel Bjørnskau anslår at antall sykkelulykker i Norge er syv-åtte ganger høyere enn det som kommer fram i statistikken.

– Få av ulykkene involverer fotgjengere, sier han.

Oslo legevakt gjorde en kartlegging av alle sykkelskader som kom til behandling på legevakta i 2014.

Over 2000 syklister ble registrert. De aller fleste ble skadet i eneulykker, kun 300 skjedde i forbindelse med en kollisjon.

Ti personer ble skadet i sammenstøt med en fotgjenger. Halvparten ble skadd i møte med bil og 25 prosent i møte med en annen syklist.

– Det er ikke noe tvil om at eneulykkene er mest vanlig, sier forskeren. Samtidig er det disse ulykkene vi vet minst om, siden de nesten aldri registreres, sier Bjørnskau.

Torkel Bjørnskau

FORSKER: Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt forsker på atferd og sikkerhet i trafikken.

Foto: Svein Erik Dahl

Skal forebygge ulykker

Rune Kippersund, folkehelsesjef i Vestfold fylkeskommune har vært med å utvikle et prosjekt som skal forebygge sykkelulykker.

– For å forebygge ulykker trenger vi mer data, sier han.

Rune Kippersund

FOREBYGGE: Folkehelsesjef i Vestfold vil forebygge ulykker på sykkel og etterlyser mer informasjon om ulykker.

Foto: Helena Rønning / NRK

Nå vil han inngå et samarbeid med sykehus og legevakt for å få utlevert informasjon fra pasienter som behandles for sykkelrelaterte skader, om hvor og hvordan ulykken skjedde.

– Nå er det laget en prosjektidé. Nå skal vi jobbe med å utvikle den i praksis og forsøke å skaffe økonomi til å gjennomføre, sier Kippersund.

Forsker Torkel Bjørnskau er positiv til dette.

– Dersom man finner konkrete steder der det er en opphopning av ulykker, kan man jobbe med forebyggende tiltak og redusere antall ulykker.