Hopp til innhold

Store deler av matjorda forsvinner

Mer enn 17.000 dekar med matjord har blitt brukt til andre formål i Vestfold i løpet av de siste 25 årene.

Matjord

BEST JORD I LANDET: Vestfold er blant fylkene som har den beste matjorda i landet. – Kålhuer og mennesker vil være på samme sted, og da kan det oppstå konflikt, sier daglig leder i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Det er AgriAnalyse som står bak en ny rapport som tar for seg Norges matsikkerhet. Fokus ligger på egen produksjon og arealbruk.

– Kompensasjonen er for dårlig

Rapporten sier at bøndene bør kompenseres bedre for matjord som går til å dekke inntektene deres.

Christian Anton Smedshaug

MATJORDA MÅ VERDSETTES: Det mener daglig leder Christian Anton Smedshaug i AgriAnalyse.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

– Kompensasjonen reflekterer ikke den langsiktige verdien som matjorda har både for bøndene og for samfunnet, mener daglig leder i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug.

Han mener dagens kompensasjon reflekteres i et 30-årsperspektiv, og påpeker at jorda har blitt brukt i flere tusen år og kan brukes i flere tusen år til.

Smedshaug mener at man heller ikke får frem verdsettingen for samfunnet ellers, enten som kulturlandskap, som langsiktig selvberging eller den verdiskapingen som skjer via næringsmiddelindustrien.

– Dette er fryktelig viktig nå. Både fordi vi har en urolig verden, men også fordi vi skal gå fra en ganske oljedrevet økonomi til en sterkere fastlandsøkonomi. Da er jordbruk et av områdene hvor det er mye å hente, mener Smedshaug.

Vestfold i særstilling

Ifølge rapporten representerer Vestfold noe av den beste matjorden som finnes i Norge.

Særlig attraktiv er jorden vi har utenfor raet. Den er 40 ganger mer verdifull i forhold til selvberging sammenliknet med grassjord lenger opp i landet.

– Dyrker du grønnsaker på dette arealet kan du fø nesten fire mennesker bare på energigrunnlaget, sier Smedshaug.

Tilsvarende trenger man 40 dekar med gress som man kjører via en drøvtygger for å få tilsvarende energimengde.

– Jorda er viktig selvforsyningsmessig, og det er viktig verdiskapingsmessig. Vi har lite av denne jorda i Norge, vi har bare to til tre prosent som er så bra, forteller Smedshaug.

Bondelaget vil bruke rapporten

Lederen av Vestfold Bondelag, Thorleif Müller, har ikke lest rapporten før han blir intervjuet av NRK. Likevel tror han at bondelaget vil dra nytte av rapporten.

Thorleif Müller

JORD ER IKKE BARE JORD: Det mener lederen av Vestfold Bondelag, Thorleif Müller.

Foto: Hans Philip Hofgaard / NRK

Müller sier bondelaget vil bruke rapporten til å prøve å få politikere og myndighetspersoner til å skjønne hvor viktig det er å verne om den gode jorda i Vestfold.

– Denne rapporten vil vise at det er stor forskjell på jord. Jord er ikke bare jord, det er stor forskjell på den, understreker bondelagslederen.

– Hva hvis dere får mer i kompensasjon for å gi matjorden fra dere?

– Mitt ønske er at verdien på jord skal være mye høyere. Ikke fordi vi skal få mer penger, men fordi vi skal være matproduserende. Vi vil at folk skal forstå at matjorda er for dyrkbar for å bygges ned.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark