– Konkurransen blant treningssentre har aldri vært større

Direktør Anne Thidemann i Virke Trening sier det har vært en voldsom vekst i antall treningssentre de siste årene. – Det nærmer seg et metningspunkt, sier hun.

Elixia, Skien.

Både daglig leder ved Elixia og Friskhuset i Porsgrunn håper at flere vil begynne å trene slik at det er liv laga for begge sentrene i byen.

Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

I en rapport som er utarbeidet av Kvarud Analyse for bransjeenheten Virke Trening i oktober 2011 står det at det er etablert 202 nye treningssentre i Norge i løpet av de siste tre og et halvt årene, og at de fleste av disse er etablert i Oslo og Akershus.

Bransjeenheten Trening omfatter 270 treningssentre og skal være bransjens talerør.

I rapporten anslås det at det finnes rundt 600 treningssentre i Norge.

Les også:

– Nærmer seg et metningspunkt

Anne Thidemann.

Anne Thidemann sier at det har vært en voldsom vekst i antall treningssenteret her til lands.

Foto: Hovedorganisasjonen Virke

Anne Thidemann sier at konkurransesituasjonen for treningssentrene aldri har vært så stor som i dag.

– Det har kommet flere sentre, mens befolkningsveksten ikke har økt i samme grad. Så det er klart at det har bidratt til en større konkurranse. Spesielt i Oslo og Akershus. Til tross for at 30 000–40 000 personer flytter dit hvert år, så tilsier ikke det at det nødvendigvis skulle være behov for så mange sentre som veksten tilsier, sier hun til NRK.no.

– Hva blir konsekvensene av den nye konkurransesituasjonen?

– Det blir mange som skal konkurrere om de samme kundene. For kundens del vil det kanskje på kort sikt bidra til et prispress og noe reduserte priser. På lang sikt kan det bidra til dårligere råd i forhold til de som eier og driver senterne når det gjelder det å investere og utvikle produktene sine. Det kan både bli korttidsvinning og langtidstap av en slik situasjon.

Hun syns det er for tidlig å si om det er en overetablering av treningssentre i landet nå.

– Det begynner nok å nærme seg en form for metningspunkt, men det er veldig ulik etablering rundt om i landet. Altså, det er ikke alle steder som har den veksten i etablering.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Det blir tøffere

Elixia i Skien.

Elixia er allerede etablert i Skien og i Porsgrunn, nå kommer også Friskhuset i sistnevnte by.

Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

I Porsgrunn i Telemark er konkurransen i ferd med å tilspisse seg. Elixia har et treningssenter i byen, og det er noen mindre sentre som har vært der i flere år.
Nå skal Friskhuset etablere seg i byen 2. mars.

Espen Ødegaarden.

Espen Ødegaarden sier at det blir en konkurranse blant treningssentrene i Porsgrunn, men han håper og tror at flere vil begynne å trene.

Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

Espen Ødegaarden som er daglig leder for sistnevnte sier han ikke er bekymret for konkurransen ved at Elixia allerede er godt etablert.

– Konkurranse blir det. Noen vil sikkert prøve å ta medlemmer fra hverandre, men totalt sett tror jeg det er flere mennesker som vil begynne å trene på et senter, sier Ødegaarden.

Han har også merket at det har kommet flere treningssentre og at konkurransen har blitt større.

– Det blir tøffere. De som er i Porsgrunn, har vært der lenge, og er godt etablerte fra før av, så vi skal krige om de samme kundene, legger han til.

– Vil konkurransesituasjonen påvirke prisnivået?

– Jeg tror ikke det. Fra tid til annen vil det helt sikkert være kampanjer, men det totale prisbilde tror jeg vil ligge der det er i dag.

– Overhodet ikke bekymret

Heller ikke daglig leder Nathalie Garcia ved Elixia i Porsgrunn er bekymret for den nye konkurrenten.

– Jeg er overhodet ikke bekymret for konkurransen. Jeg tror det blir veldig spennende. Konkurransen skjerper oss. Alle må bli flinkere til det de holder på med.

Nathalie Garcia.

Nathalie Garcia bekymrer seg ikke for det nye treningssenteret som etablerer seg i Porsgrunn i mars.

Foto: Anette Dotseth Stensholt / NRK

Treningsglade vil heller ikke få et billigere tilbud hos Elixia i tiden framover, til tross for at konkurransen blir større.

– Både vi og Friskhuset har faste prisrammer å forholde oss til, men jeg håper det blir mer fokus på trening som bidrar til at flere vil trene.

Hun tror det er lenge til det blir en overetablering av treningssentre.

– Økning i antall konkurser

Anne Thidemann forteller at de også har sett en økning i antall treningssentre som går konkurs.

– I løpet av de samme tre årene som vi ser rundt 200 nyetableringer, så ser vi også rundt 10 prosent konkurser. Så det er en viss økning i antall konkurser i takt med antall nyetableringer, sier hun.

Rapporten som er utarbeidet av Kvarud Analyse for Virke Trening viser at antall konkurser blant treningssentrene har økt fra fire til ti konkurser per år fra 2008 til 2010. Av de 27 treningssentrene som har gått konkurs de tre og et halvt siste årene var ni etablert i Akershus. I Oslo, Oppland, Vestfold, Telemark, Hordaland og Møre og Romsdal har det vært to konkurser i denne perioden, mens det har vært en konkurs i Buskerud, Vest-Agder, Sør-Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

– Vi ser at det er en økende grad av konsolidering og en kjedifisering på gang, og vi ser at de som går konkurs er ofte mindre sentre på mindre steder, sier Thidemann.

Hvordan kan 2012 bli for treningssentrene?

– Jeg tror vi vil se et år med en del omveltninger og en fortsatt konsolideringsprosess som vi bare har sett starten av. Det er ikke sikkert at den nettotilveksten vil skje i samme takt som det vi har sett så langt, sier hun.

Treningssentre i Norge 2011

I rapporten er antallet treningssentre fordelt slik.

Foto: Kvarud Analyse/Virke Trening