Stor økning i telefoner om selvmord

Koronapandemien og Ari Behns selvmord har påvirka nordmenns psykiske helse. Mental Helses hjelpetelefon har fått en dobling i antall henvendelser om selvmord i årets første måneder sammenligna med fjoråret. Det er flere menn som ringer, og flere mellom 18 og 39 år som tar kontakt.

Mental Helses hjelpetelefon