Stor motstand mot å flyttes til Bø

– Vi strever med å bli hørt når vi er i Oslo, og nå blir vi sittende helt for oss selv, det blir ikke bedre da, sier leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Gunn Iren Müller etter at de fikk beskjeden om at de skal flyttes fra Oslo til Bø i Telemark.

Gunn Iren Müller

FUG-utvalgets leder Gunn Iren Müller mener det er uklokt å flytte foreldrestemmen vekk fra Oslo.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Vi er svært overrasket og skuffet. Dette mener jeg er en vingeklipping av foreldrestemmen, sier leder av Foreldreutvalget for grunnopplæringen, Gunn Iren Müller.

Regjeringen har i dag bestemt at sekretariatet for Foreldreutvalget for barnehager (FUB) og Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) skal flyttes til Bø i Telemark. Flyttingen skjer innen utgangen av 2018.

Müller er sjokkert over at de ikke har blitt involvert i flytteprosessen.

– Vi hørte ikke et ord om dette før et halvt døgn før pressekonferansen. Ingen har fått lov til å uttale seg, og ingen har fått lov til å være med å diskutere fordeler og ulemper.

Hva tenker du om det?

– Det kan ikke være sånn at man bestemmer seg for å flytte et fagmiljø ut av Oslo, uten å ha en faglig begrunnelse som ligger bak, sier hun.

Arbeidet kan gjøres fra Telemark

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mener Bø i Telemark, er et godt utgangspunkt for de ti plassene som nå flyttes.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Kunnskapsminister, Torbjørn Røe Isaksen mener det er viktig å få statlige arbeidsplasser ut av Oslo. Blant annet de ti arbeidsplassene som skal flyttes til Bø.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– De to utvalgene jobber hovedsakelig for å skape bedre samarbeid mellom barnehager og hjem, og hjem og skoler. Slikt samarbeid skjer hver eneste dag over hele landet, og arbeidet sekretariatet gjør for FUB og FUG kan gjøres godt også fra Telemark, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Han legger til at det er en overordnet målsetting for regjeringen å få flere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

– Regjeringen vil ha robuste arbeidsmarkeder over hele landet. I denne omorganiseringen flytter vi til sammen 60 arbeidsplasser ut av Oslo, sier Røe Isaksen.

Uklokt og vanskelig

Gunn Iren Müller mener valget om å flytte FUG og FUB ut av Oslo, kan få konsekvenser for utvalget.

– Dette er både uklokt og vanskelig. Alle våre relevante samarbeidspartnere ligger i Oslo, det gjelder kunnskapsdepartementet, utdanningsdirektoratet og alle andre aktører i sektoren, sier hun.

Hun mener at de er et lite sekretariat som allerede sliter med å bli hørt. Det gjør det vanskeligere når de blir satt enda lenger ut på sidelinjen, mener hun.