Hopp til innhold

Befolkningen i Stokke vil til Sandefjord

En meningsmåling gjort for Stokke kommune viser at Sandefjord er byen innbyggerne vil slå seg sammen med. – Et tegn på at Tønsberg kommune virkelig må jobbe med omdømmebygging, sier Stokke-ordføreren.

Erlend Larsen (til v) og Bjørn Ole Gleditsch

Disse to mennene kan ende opp med å bo i samme kommune.

Foto: Jan Gulliksen / NRK

– Dette gir oss en trygghet for at det valget vi foreslår for politikerne også er det valget kommunens innbyggere har tatt, sier rådmann Lars Joakim Tveit i en pressemelding.

Det er Moment Analyse AS som har gjennomført meningsmålingen på oppdrag fra Stokke kommune. Undersøkelsen er en del av prosessen som er i gang i forbindelse med utredning om ny kommunestruktur. 601 av kommunens 11.600 innbyggere har blitt intervjuet.

Og det viser seg at to av tre innbyggere ønsker at kommunen skal slå seg sammen med en av nabobyene. Tre av fire sier ja til Sandefjord.

Skremmende resultat

Stokkeordfører Erlend Larsen synes undersøkelsen viser både interessante og skremmende funn.

Larsen er fornøyd med at det kun er 22 prosent av innbyggerne som er mot en sammenslåing. Det betyr at mange ser, og har forståelse for, behovet.

Men han mener det er påfallende mange som ikke vil til Tønsberg, og mener det er skremmende. Slik han ser det burde 80 prosent av innbyggerne egentlig ha sagt ja til Tønsberg.

Han er ikke påvirket av politikerne. Ingen har bedt han om å sette fingeren på Sandefjord.

Ordfører Erlend Larsen om rådmann Lars Joakim Tveit

– Hva mener du med det?

– De fleste av dem som pendler ut av kommunen pendler til Tønsberg til jobb eller skole. Og de fleste bruker Tønsberg på fritiden. Det er den naturlige strømmen, men så er det kun 20 prosent som ser for seg en sammenslåing, sier Larsen.

Han mener dette er et tegn på at Tønsberg kommune virkelig må jobbe med omdømmebygging.

Han mener også at Tønsberg gjennom mange år hatt en et distansert forhold til Stokke. De har blant annet takket nei til samarbeid om kirken, idrettshall, og skolen ved to anledninger.

– Dette tror jeg nok er prisen Tønsberg betaler nå. Da snakker jeg ikke om det sittende regimet, men mange år tilbake i tid, sier Larsen.

Selv Vear vil til Sandefjord

– Hva med en deling av kommunen?

– Det er en tanke, de har gjennomført måling på det. 40 prosent av de på Vear ser for seg at de blir en del av Tønsberg, mens 51 prosent ser for seg at de blir en del av Sandefjord, sier Larsen.

Han mener dette også er ganske overraskende tall, og er litt sjokkerende for Tønsberg sine vegne.

– Jeg synes egentlig det er litt trist. Fordi avstanden mellom Tønsberg og Sandefjord er så pass stor. Det er to flotte byer, og vi er heldige som kan velge på øverste hylle. Da er det synd at Tønsberg har kommet i en slik situasjon at så mange av Stokkes innbyggere vil til Sandefjord, sier Larsen.

Veien videre

Og det store spørsmålet nå er om det blir en sammenslåing med Sandefjord?

– Det blir ikke nødvendigvis det. Nå skal rådmann sette i gang utredning av fase to. Der blir Sandefjord med, og frem til i dag har jeg tenkt at Tønsberg også skal være med. Jeg synes det er uheldig å ikke se på begge alternativer, sier Larsen.

Selv innrømmer han at han personlig har vært mest rettet mot Tønsberg. Men mener at etter å ha sett hva innbyggerne mener, så må begge alternativer utredes videre.

Rådmann, Lars Joakim Tveit, har tidligere sagt at Sandefjord er det beste alternativet, og undersøkelsen viser seg da å støtte rådmannens innstilling etter første utredning.

– Rådmannen er ikke påvirket av politikerne i denne saken. Han har lyttet til de han har rundt seg, både politikere og administrasjon, ingen har bedt han om å sette fingeren på Sandefjord, avslutter Larsen.