Stine trenger 70 fruktbare menn

Hun søker voksne, fertile menn med normalvekt. Lokkemiddelet er 300 kroner og muligheten til å bidra til ny forskning.

Stine Lislebø forklarer sæd-prøven som vises på skjermen

Her forsker de på fete foreldre

Ingeniør ved laboratoriet på fertilitetsklinikken i Porsgrunn, Stine Lislebø, har fått jobben med å samle 70 menn til en kontrollgruppe for en ny studie om overvektige menns fertilitet. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA), Senter for sykelig overvekt, og Fertilitetsklinikken i Porsgrunn.

– Målet er å se om overvekten har en negativ effekt på sædkvaliteten. Forskning på overvekt hos kvinner antyder nemlig at det har en negativ effekt på fertiliteten. Vi ønsker derfor å se på om dette også stemmer for menn, sier Lislebø.

Foreløpig har de klart å samle rundt 20 menn til kontrollgruppen. Kriteriene er at de må være menn født i 1978 eller tidligere, og de må ha normalvekt, eller en kroppsmasseindeks (BMI) på 27 kg/m².

– De skal levere en sædprøve, og en blodprøve. I tillegg kommer vi også til å veie dem og måle høyde, midjemål, fettprosent og blodtrykk, sier Lislebø.

Ned i vekt

I Oslo skal de se på om sædkvaliteten hos overvektige endrer seg til det bedre når de har gått ned i vekt. Deretter skal de se på parameterne og sammenligne de to gruppene. Førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag HIOA, Oliwia Witczak, er prosjektleder for studien.

Oliwia Witczak

Prosjektleder Oliwia Witczak, sier det finnes lite kunnskap om sammenheng mellom overvekt og fertilitet hos menn.

Foto: hioa.no

– Det er faktisk vanskelig å få tak i disse mennene. Derfor har vi tatt kontakt med Fertilitetsklinikken i Porsgrunn, for å hjelpe oss med å få tak i normalvektige menn som kan fungere som kontrollgruppe for de overvektige mennene som ikke går ned i vekt. Der vet de hvilke menn som ikke er årsaken til barnløsheten. Det er de vi er ute etter, og som Fertilitetsklinikken i Porsgrunn skal hjelpe oss å finne.

Ifølge Witczak er det gjort få studier om sammenheng mellom overvekt og fertilitet hos menn. Derfor vet man lite om sammenhengen.

– Det er publisert litt, blant annet Mor-barn undersøkelsen. Der viser det seg at i parforhold hvor mannen har vært overvektig, har det tatt lenger tid før kvinnen blir gravid. Men den undersøkelsen tok jo ikke for seg par som ikke hadde fått barn, så derfor ønsket vi denne undersøkelsen for å se om mannlig overvekt faktisk har en negativ påvirkning på muligheten til å få barn.