Stenger to tunnelløp på E18

Vegvesenet stenger to tunnelløp på E18 i helgen på grunn av vedlikeholdsarbeider. Nordgående løp blir stengt mellom Helland og Islandkrysset. Det vil bli skiltet omkjøring via fylkesveg 313 (gamle E18 gjennom Holmestrand).

Sørgående løp blir stengt fra Islandkrysset til Bentsrudkrysset. Omkjøringen er skiltet via fylkesveg 35 (Bispevegen).

Omkjøring
Foto: Rolf Christian Hatling / NRK