Stenger Kåpeveien

Kåpeveien i Re vil bli stengt for berging av lastebil noe etter kl.09:00. Nordgående trafikk ledes om fv.306 Hengsrudveien, og sydgående om Brårveien fv.3218. Gjelder større kjøretøy grunnet arbeid på Bispeveien fv.35, melder vegtrafikksentralen.