– Milliardene er som forventet

Det er få samferdselsnyheter for Vestfold sin del i statsbudsjettet, men veisjefen er likevel fornøyd.

vegvesen kaurin ask

FORNØYD: Veisjef Tore Kaurin (t.v) trekker frem et punkt som er interessant.

Foto: Vegard Lilleås / NRK

– Jeg ønsker ikke å høres blasert ut, men milliardene vi får er som forventet, sier veisjef i Vestfold, Tore Kaurin, hos Statens vegvesen.

I formiddag la Siv Jensen frem forslaget til statsbudsjettet for 2016. I budsjettet ligger det blant annet 960 millioner kroner til utbyggingsprosjektet på E18, Bommestad - Sky i Larvik.

– Det betyr at vi har full fart på E18, sier Kaurin.

Det er også satt av 280 millioner kroner til fornying av Hanekleiv-, Hillestad-, Løken-, og Botnetunnelen på E18.

– Nå får vi skikkelig fart på tunnelrehabiliteringen som trengs for å møte EU-kravene, sier Kaurin.

– Men dette er videreføring av det som er lagt inn i nasjonal transportplan.

Gang- og sykkelvei fra Borre

I tillegg skal det bygges ny sykkel og gangsti omtrent fra Borre Kirke til fergeleiet i Horten. Veien blir laget i den gamle jernbanetrasseen.

– Den er veldig etterlengtet, sier han.

Dette ligger inne i budsjettet:

  • 960 millioner kroner er foreslått til prosjektet Bommestad – Sky i Larvik kommune. Av dette forutsettes 860 millioner kroner stilt til disposisjon av bompengeselskapet. Strekningen på 6,7 kilometer skal bygges som firefelts veg. Dagens E18 skal bygges om til gang- og sykkelveg mellom Bommestad og Lovisenlund. I tillegg vil det bli etablert en kollektivterminal.
  • Blant utbedrings- og fornyingsarbeidene som skal utføres i tunneler, foreslår regjeringen å prioritere midler til større tiltak i Hanekleiv-, Hillestad-, Løken-, og Botnetunnelen på E18 i Vestfold.
  • Riksveg 19: Innenfor investeringsbudsjettet foreslår regjeringen å prioritere midler til å starte byggingen av gang- og sykkelveg på strekningen Midgard-Jernbanegata langs riksveg 19.