Hopp til innhold

Starter større gransking etter to dødsfall

SKIEN (NRK): Fylkeslegen i Telemark skal i gang med en større gransking av Sykehuset Telemark. Det skjer etter at han i fjor høst kritiserte sykehuset for alvorlig feilbehandling av to pasienter som døde.

Korridorpasienter

Pasienter på korridoren ved en av avdelingene med stort overbelegg ved Sykehuset Telemark.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Det verste å tenke på er at hun har ligget i et døgn, uten å få den medisinske hjelpen hun burde. Ingen overleger har sett på henne, ingen har tatt det alvorlig, sier Therese Berggren Knudsen.

Therese Berggren Knudsen, pårørende

Therese Berggren Knudsen

Foto: Åsmund Brøvig / NRK

I april i fjor ble moren innlagt med store magesmerter. Først etter et døgn blir hun undersøkt av spesialist. Da er hun så dårlig at livet ikke kan reddes.

– Sykdomsbildet hennes var veldig alvorlig. Hun har mest sannsynlig gått over i en så stor smerte at hun ikke har klart å uttrykke noe som helst. Hun omtalte i telefonen at kroppen hennes var helt annerledes, at magen sto ut som en ball. Hadde vi vært der hadde vi også sett og skjønt at dette ikke var et magesår, sier datteren.

Undersøker om pasienter får forsvarlig helsehjelp

Steinar Aase

Fylkeslege i Telemark, Steinar Aase.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

63-åringen lå på en avdeling som under stort press behandla langt flere pasienter enn den er beregna for. Fylkeslege i Telemark Steinar Aase kritiserte sykehuset for alvorlig feilbehandling av to pasienter som døde på avdelinger med stort overbelegg. I tillegg har sykehuset glemt å varsle pasienter om alvorlige diagnoser.

Fylkeslegen ser disse sakene i sammenheng med stort overbelegg og høyt arbeidspress.

– Etter flere avvik i fjor og overbelegg over lang tid gir det grunn til å stille spørsmål om driften er forsvarlig, sier Aase.

Pasientrom

Flere avdelinger ved Sykehuset Telemark har i lang tid behandlet flere pasienter enn de har beregnet senger og ansatte til.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Møtte opp uanmeldt

Fredag morgen møtte fylkeslegen og hans stab uanmeldt opp for å starte en større gransking av sykehuset, en såkalt systemrevisjon.

– De siste årene har det i lange perioder vært et veldig høyt antall pasienter på en del sengeposter. Også i dag har vi funnet at fem sengeposter har klart overbelegg. Jeg venter med å konkludere om dette er uforsvarlig, men det er helt klart at det er et stort press på noen av sengepostene, sier fylkeslegen.

Overrasket

Per Urdahl

Klinikksjef ved Sykehuset Telemark, Per Urdahl.

Foto: Solfrid Leirgul Øverbø / NRK

– Dette kom helt overraskende på meg, sier klinikksjef Per Urdahl, som er glad for systemrevisjonen.

– Sykehuset gjør så godt det kan hele tiden. Jeg er ikke sikker på at vi har gjort nok for å unngå korridorpasienter. Når det gjelder feilbehandlinger prøver vi å unngå det, men det vil av og til oppstå feil og det er vi lei oss for. Men vi prøver å lære av det, sier Urdahl.

Han forsikrer pasienter om at det er trygt å få behandling ved Sykehuset Telemark.

– Vi jobber for å få ned belegget. Vi jobber også hele tiden med pasientsikkerheten. Det er trygt å ligge på Sykehuset Telemark.