Språkforvirring da 7-åring døde

SKIEN (NRK): Utfordringer med språket kan ha gjort etterforskningen av dødsfallet til en 7-år gammel jente i Skien ekstra vanskelig.

7-åringens dødsfall

VIL FINNE UT MER: Telemark politidistrikt vil finne ut mer om hva som skjedde i leiligheten i Skien den aprildagen i 2009.

Foto: Marie Roksund / NRK

– Det er alltid en ekstra utfordring når vi må bruke tolk, fordi vi da kan gå glipp av viktige detaljer både på åstedet og i avhørene, sier Jon Borgen.

Politiadvokaten har ansvaret for etterforskningen i saken som Telemark politidistrikt har gjenopptatt. En sak der en 7 år gammel jente døde som følge av kvelning i sitt eget hjem i 2009.

En utfordring er at hendelsen skjedde for over seks år siden, men en annen utfordring er språket.

Fra Midtøsten

Jenta, som i dag ville vært 13 år, kom fra en familie fra et krigsherjet land i Midtøsten. Familien snakket ikke flytende norsk, og personen som ringte inn til medisinsk nødtelefon (AMK) hadde også vanskelig for å uttrykke seg tydelig nok.

Ifølge rapporten fra AMK var språkproblemer en faktor da telefonen kom inn om at jenta i leiligheten ikke fikk puste mer.

– Ja, telefonsentralen hadde problemer med å forstå hva innringer mente, sier Jon Erik Steen-Hansen.

Klinikkoverlegen har rapporten fra AMK, som er basert på meldinger fra ambulansepersonellet som kom til ulykken den aprildagen for seks år siden.

Men etter 2009 har AMK fått en tjeneste der et tolkefirma kobles inn når noen har vanskeligheter med å forklare seg.

– Det er vi ganske fornøyd med, tidligere tok dette lang tid. For på en slik nødtelefon skal jo alt klareres i løpet av et minutt eller to, så dette er viktig, sier han.

Hører gjennom gamle avhør

Men endringen på AMK-sentralen hjelper fint lite for de ansatte i Telemark politidistrikt som jobber med den gjenopptatte saken nå. For det er nemlig de ubesvarte spørsmålene fra den aprildagen i 2009 som de nå prøver å finne svar på.

Da saken ble etterforsket for første gang i 2009 brukte politiet tolk og skrev sammendrag av avhørene, slik politiet pleier.

Nå blir en del av de samme avhørene tatt på nytt, i tillegg til at man hører gjennom de gamle, for å se om det er noe mer informasjon som ligger i de avhørene fra 2009 som ikke er skrevet ned.

– Stemmer det som blir sagt nå med det som ble sagt i 2009?

– Det ønsker jeg ikke å kommentere, sier politiadvokat Jon Borgen.