Sponset med 1000 kroner per passasjer

Sommerfergen i Oslofjorden skulle lokke turister til skjærgården. Prisen fylkeskommunen sponset, kunne like gjerne sendt alle passasjerene med fly til Gran Canaria.

MS Skalmen

MS Skalmen gikk 188 turer mellom Verdens ende og Tønsberg. Fergeselskapet ønsker ikke å uttale seg om saken.

Foto: Trygve Eriksen / Privat

– Vi ser i ettertid at det var et feilgrep som ikke ga de resultatene vi hadde håpet på, sier Karl-Otto Mauland i Vestfold fylkeskommune.

Mange turister fra hele Østlandet drar årlig til vestfoldskjærgården for å feriere. I fjor sommer ønsket Vestfold fylkeskommune seg en turistferge mellom Tønsberg og Verdens ende.

En strekning på 25 kilometer man også kan ta buss, eller kjøre selv endte opp på 1000 kroner per båtbillett. Til sammenlikning viser et kjapt søk at en kan få en flybillett til Spania for samme pris.

Rute Skalmen starten av august

Slik var ruta til MS Skalmen en vanlig dag i august i 2017. Båten eies av Holberg shipping AS.

Foto: Skjermdump

Skulle skape verdier

Målet var at rutebåten skulle trekke til seg turister til skjærgården. Eller «utløse potensialet for verdiskaping, friluftsliv og folkehelse i skjærgården» som det het i saken som ble lagt fram for politikerne.

Fergen ble satt i drift, men slet med å fylle opp alle passasjerplassene.

Dersom alle avgangene hadde gått med maksimalt antall passasjerer, det vil si 12, hadde støtten blitt på 250 kroner per passasjer. Billettene kostet 100 kroner for barn og 125 kroner for voksne.

– Dette var et pilotprosjekt der vi ønsket å se om vi kunne gjøre Vestfold mer attraktivt som turistfylke. Men vi kan selvfølgelig ikke fortsette med å sponse hver passasjer med så mye penger. Dette er langt, langt over det som er akseptabelt, sier Hogsnes.

Til sammenligning får øy-fergene Oslo kommune sponser litt over 50 kroner per billett i offentlig støtte, ifølge tall fra Ruter.

Satt av dobbelt så mye i år

Politikerne har vært uenige om nytten av en rutebåt, og saken var oppe til behandling flere ganger.

Rune Hogsnes forsvarer at de gjennomførte prosjektet, men vil ikke si noe om hvor grensen går for hvor mye de ønsker å støtte hver passasjer med.

Båttilbudet ble administrert av Tjøme kommune mens fylkeskommunen betalte. I år har fylkeskommunen satt av dobbelt så mange penger til turistferge, men det er ennå ikke inngått noen avtale om drift. Noe av grunnen til det er at rutebåten blir evaluert. Rapporten kommer om en ukes tid.

Avventer rapport

For politikerne var målet et samarbeid med næringslivet. For eksempel havneanløp ved serveringssteder i Tønsberg sentrum og på Verdens ende. Dette ble det ikke noe av.

Karl-Otto Mauland i Vestfold fylkeskommune sier de likevel valgte å gi penger til en ren rutebåt fordi også dette var blitt utredet av konsulentfirmaet Norconsult som en mulighet.

– Vi ser i ettertid at det var et feilgrep som ikke ga de resultatene vi hadde håpet på, sier Mauland.

Til dette svarer Anette Olshausen i Norconsult at de avventer den evalueringen som kommer, og at denne må danne grunnlaget for å finne ut hva som har skjedd.