Hopp til innhold

Spår lavere strømpriser i sommermånedene

Strømregninga for juli og august kan bli en positiv overraskelse for de som frykter en reprise av fjoråret.

Strøm

PRISNEDGANG: For juli og august tror markedet at snittprisen i Norden skal ligge på under 40 øre.

Foto: Simon Skjelvik Brandseth / NRK

Mange feriebudsjetter fikk seg en knekk på grunn av de høye strømprisene i fjor sommer.

I år ser det langt bedre ut for norske strømkunder.

Alt tyder nemlig på at strømprisene skal merkbart ned både for våren og sommeren i forhold til i fjor.

Prisforventningene i kraftmarkedet har falt betydelig siden nyttår.

Strømkostnader nå

Med strømstøtte

  • Steke pizza 0,2 kr 25 min.
  • Dusje 2,2 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,5 kr 1000w, en time

Prisnedgang på over 80 prosent

Marius Holm Rennesund jobber med prisprognoser for kraftmarkedet i selskapet Thema Consulting.

Han bekrefter at markedet beregner stadig lavere priser for våren og sommeren 2023.

– For juli og august tror markedet at snittprisen i Norden skal ligge på rundt 40 øre, sier han.

I det dyreste området i Norge, Sørvest-Norge (NO2), ligger det nå an til en strømpris på mellom 70 og 80 øre i denne perioden.

Det er i så fall langt lavere enn det som var tilfelle i fjor. Da kostet strømmen 4 kroner og 30 øre i Sørvest-Norge.

Det er en prisreduksjon på over 80 prosent, dersom man regner uten å ta hensyn til eventuell strømstøtte.

I resten av Østlandet med Oslo (NO1) var prisen i august i fjor 3 kroner og 40 øre. Prisene er hentet fra statistikker på kraftbørsen Nordpool og er uten moms.

Analytiker og partner Marius Holm Rennesund holder foredrag for journalister om kraftmarkedet.

Marius Holm Rennesund sier at strømprisene i sommermånedene trolig blir langt lavere enn i fjor, selv om de fortsatt er høye historisk sett.

Foto: Hallvard Norum / NRK

Mere vann og rekordstore gasslagre

Ifølge Rennesund er det er flere forhold som gjør at markedet forventer lavere strømpris i sommer.

Det ene er at fyllingsgraden i vannmagasinene er langt bedre enn for ett år siden. Samtidig er gasslagrene i Europa rekordstore i forhold til årstida.

– Situasjonen ser mye bedre ut enn for noen måneder siden. Lenge var det en frykt for at man ikke hadde nok gass til å komme gjennom vinteren.

Årsakene til bedringen er at man har klart å erstatte gassen som kom i rør fra Russland med naturgass på skip. Det har i tillegg vært en mild vinter og lavere forbruk.

– Når det gjelder vannmagasinene og snøen i fjellet så virker situasjonen komfortabel, ikke så langt unna et normalår, sier Rennesund.

Magasinstatistikken for uke 11 viser at fyllingsgraden i Norge er 38,3 prosent.

I fjor var den 31,2 på samme tid, mens den i et normalår er 39,6.

Og prisene på strøm er allerede på vei nedover. Prisene som er satt for torsdag 23. mars er de laveste på over en måned. For områdene på Sør- og Østlandet er prisen 86 øre uten moms og strømstøtte, mens Vestlandet har litt høyere med 89 øre.

Vil produsere til høyest pris

Skagerak Energi er et stort kraftselskap som produserer strøm i landets dyreste strømdistrikt Sørvest-Norge (NO2).

Siden det er flere forhold som kan endre seg, kan de ikke slå fast at det blir lavere strømpris i sommer, ifølge kommunikasjonssjef Thor Bjørn Omnes.

Men han mener at markedet er den beste indikatoren vi har.

Thor Bjørn Omnes, kommunikasjonssjef i Skagerak,

Kommunikasjonssjef i Skagerak Energi, Thor Bjørn Omnes, mener markedet er den beste indikatoren vi har for hvordan strømprisene blir til sommeren.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Fyllingsgraden for landet er nær normal for årstiden, mens den i vårt område ligger litt lavere enn normalt for årstiden. Snøsmelting og nedbør i vår, sommer og høst vil være viktig for hvordan situasjonen blir inn mot neste vinter. Hvis gassprisene stiger igjen vil det også påvirke strømprisene.

– Vil dere gjøre noe framover for å minske faren for strømkrise neste vinter?

– Produsentene forsøker alltid å treffe med produksjonen sin til de periodene der etterspørselen etter strøm er høyest, innenfor de rammene magasinstander, tilsig og konsesjoner gir.

Han sier videre at alle produsenter gjør sine egne, separate vurderinger, og velger sin egen strategi for produksjon.

I dette ligger også den beste garantien for at vi ikke kommer i en strømkrise, mener Omnes.