– Ingen ønsker å tigge

Senterpartiet ønsker et nasjonalt tiggerforbud. Det sier leder av Vestfold Sp, Kathrine Kleveland.

Vil ha tiggerforbud

Kathrine Kleveland vil at det skal være like regler over hele landet.

Foto: Sigbjørn Larsen / NRK

Dermed sikrer H, Frp og Sp flertall for et nasjonalt tiggerforbud i Norge. Saken kommer trolig opp før sommeren.

Vil ha nasjonale regler

– Her må vi ha nasjonale regler så det blir likt over hele Norge, sier Kleveland.

– Jeg vil ført og fremst si at dette gjelder mennesker i nød. Det er ingen som frivillig ønsker å tigge. Men vi må heller få på plass tiltak for å hjelpe dem der de bor eller finne gode overgangsløsninger for dem som dette gjelder, sier Kleveland.

Må bekjempe fattigdom

– Her må vi også få på plass tiltak som kan bekjempe fattigdom, sier Kleveland.

Som et mulig overgangstiltak for tiggere, nevner hun eksempelet fra Oslo med bladsalg.

– =Oslo er et tiltak som jeg før møtte bare i Oslo. Nå har det spredd seg til flere byer og jeg synes det er et godt alternativ, sier Kleveland.