Søviknes-saka til Riksadvokaten

Riksadvokaten skal avgjera om Søviknes-saka skal takast opp att. Advokaten til kvinna som vil at saka skal takast opp, sende nyleg ein utfyllande klage. Kvinna, som da var 16 år, hevdar ho blei valdteken av Terje Søviknes under landsmøtefesten til FrpU i Langesund i 2000.