Sommervikar? Dette er dine rettigheter

Flere burde være klar over hva de har krav på, mener leder i LOs sommerpatrulje.

Blide av Ingeborg Medkvitne.

MYE INFORMASJON: Som sommervikar kan det være en del regler og plikter å sette seg inn i.

Foto: Frode Meskau / NRK

For mange studenter er sommerferien en viktig tid ettersom de får mulighet til å tjene inn litt ekstra penger for det kommende skoleåret. Og som ungdom er det gjennom sommervikariatet man som oftest har sitt første møte med arbeidslivet.

– Mange er imidlertid ikke klar over hvilke rettigheter de har på arbeidsplassen, sier Pål Henriksen Spjelkavik, leder for Landsorganisasjonen i Norge (LO) sin sommerpatrulje i Norge.

Han mener du bør ha kjennskap til disse rettighetene og kravene:

Gammel nok?

Pål Henriksen Spjelkavik

ØNSKER: Pål Henriksen Spjelkavik, leder for LO sin sommerpatrulje i Norge, skulle ønske flere kjente til sine plikter og rettigheter som sommervikarer.

Foto: LO Sør-Trøndelag

I Norge har barn fra og med 13 år og oppover lov til å jobbe. De som er under 18 år, må likevel huske på at de har andre arbeidsregler å forholde seg til. Arbeidsmiljølovens kapittel 11 har en rekke bestemmelser for hvilke jobber barn og unge kan ta.

– Blant annet så har du rett på pauser etter 4,5 timer med jobb og du skal ikke jobbe overtid når du er under 18 år. Det er forbudt, men der har vi opplevd en del misforståelser, forteller Henriksen Spjelkavik.

Husk arbeidskontrakt

Arbeidskontrakten er et bevis på at du jobber der du jobber. Den sikrer deg lønn, informasjon om oppsigelsestid og en rekke andre bestemmelser.

Dersom det skulle oppstå problemer på arbeidsplassen, vil den også være til hjelp juridisk.

Ifølge en undersøkelse gjort av Norstat for arbeidstaker- og arbeidsgiverorganisasjoner og Arbeidstilsynet, har 40 prosent av ungdom i alderen 18–25 år jobbet uten arbeidskontrakt, og 30 prosent opplyser å ha jobbet overtid uten betaling.

Sommerjobb

UTFORDRING: Ifølge Landsorganisasjonen i Norge (LO), manglet 5,6 prosent av sommervikarene en arbeidskontrakt. Tallet viser en liten økning sammenlignet med 2015.

Foto: ScandinavianStockPhoto

– Vi opplever hvert år at unge ikke får lønn for det arbeidet de har gjort, men det er lite vi kan gjøre uten en arbeidskontrakt, påpeker Henriksen Spjelkavik.

I tillegg kan det bli vrient å få ut forsikringspenger dersom man ved et uhell ødelegger noe på arbeidsplassen. Uten en kontrakt kan det være vanskelig å bevise at det har skjedd i forbindelse med jobb.

Skattekort eller frikort?

Informasjon om skattekort

SKATT: Skattekortet er et anslag over hvor mye du kommer til å tjene i løpet av året, noe som igjen bestemmer hvor mye du skal trekkes i skatt.

Foto: Skjermdump / Skatteetaten

Fra det året du fyller 13 år, skal du ha skattekort eller frikort hvis du tjener egne penger.

Hvis du tjener mer enn 55.000 kroner i året, er det viktig å skaffe et skattekort. Skattekortet regulerer hvor mye av lønnen som skal trekkes fra i skatt.

Hvis den årlige inntekten ikke overstiger dette beløpet, kan du velge et frikort. Da slipper du å måtte vente til neste skatteoppgjør for å få resten av lønnen din.

På Skatteetatens nettsider kan du bestille skattekort og frikort.

Pass på å få den lønnen du skal ha

Betale med kort

BETALT PAUSE: Har du åtte timers arbeidsdag, har du krav på 30 minutters pause. Men hvis du skal være tilgjengelig i pausen, skal du ha betalt pause.

Foto: Sara Johannessen / NRK

– Det er arbeidstakeren som har ansvaret for å få riktig lønn. Da er det veldig kjekt å ha en lønnsslipp. Der finner du overtidstillegg, selve grunnlønnen, eventuelle fratrekk og skattetrekket. Du kan også se om arbeidsgiver betaler inn skatten av lønnen din eller ikke, og det kan forhindre tull med Skatteetaten i etterkant, sier lederen i LOs sommerpatrulje.

Som nyansatt har du også rett på lønnet opplæring, som skal gi deg innsikt i nye arbeidsoppgaver og regler. Lønnen for opplæringen skal ikke være redusert.

Utstyr, klær og verktøy, som kreves for å få jobben unnagjort, skal skaffes og betales av arbeidsgiver.

Reglene for overtidsarbeid

Armbåndsur

PLIKT: Som sommervikar har man også plikter. En av pliktene er å komme presis til jobben.

Foto: (cc) Guy Sie (via Flickr)

Ifølge Arbeidsmiljøloven, skal alle som jobber mer enn 9 timer i løpet av én vakt eller 40 timer i løpet av én uke, ha rett på minimum 40 prosent av lønnen sin i overtidstillegg.

– Har du en tariffavtale, så begynner overtidslønna mest sannsynlig etter 7,5 time, og den er da 50 prosent og oppover.

Sjekk om din arbeidsplass er underlagt en tariffavtale. Avtalen kan også sikre ekstra tillegg for arbeid på kvelds- og nattestid, samt i helger.

Feriepenger

Agnese Kocere (blond), Lina Wang (mørkt hår), og Sam Terkelsen på Huk 24. mai 2017.

FERIE: Til tross for at du skal jobbe i ferien som sommervikar, har du krav på feriepenger som alle andre.

Foto: Patrick da Silva Sæther / NRK

Som sommervikar har man krav på feriepenger. Hvor mye du får, avhenger av hvor mye du har tjent i perioden.

– I loven står det at feriepengene skal være 10,2 prosent av feriepengegrunnlaget, og i tariffavtalen står det 12 prosent. Den feriepengelønnen skal være spesifisert på lønnsslippen og feriepengene skal komme året etter at du har jobbet der.

Dette skjer dersom du blir syk

Antibiotika

ARBEIDSPLASSENS REGLER: Hvis du blir syk når du er i sommerjobb, bør du sette deg inn i reglene for sykdom der du jobber.

Foto: colourbox.com / colourbox.com

Man kan være uheldig å bli syk under sommervikariatet. Da er det lurt å kjenne til kravene.

– Hvis du har jobbet i foretaket i fire uker eller mer, så har du rett på sykelønn. Har du jobbet der i åtte uker eller mer, så har du også rett på å levere egenmelding, forklarer lederen i LOs sommerpatrulje.

Men blir du syk på sommerjobben din etter bare to uker, så kan arbeidsgiver kreve sykemelding fra lege.

– Og du kan også risikere å ikke få noe sykelønn.

Har du en såkalt «nulltimerskontrakt», der arbeidstakere får ansettelse, men uten lønn mellom oppdrag, har du ikke noe grunnlag for å få sykelønn dersom du blir syk.

Be om å få en attest

Når arbeidsforholdet avsluttes er det lurt å be om å få en attest av arbeidsgiver. Den vil vise hva du har gjort og hvor lenge du har vært i arbeid.

– Det er absolutt å anbefale. Det er kjekt når du søker på fremtidige jobber eller skal leie en bolig. Da er det fint å ha en attest som sier at du er en reell arbeidstaker som møter til rett tid og gjør den jobben som du er satt av til å gjøre, avslutter Henriksen Spjelkavik.