Sommerjobb? – Dette har du krav på

Det er nå på tide å søke sommerjobb. I den forbindelse er det en del å tenke på, ifølge Stina Ekenes i LO.

Upopulære sommerjobber

I sommer avdekket LO 16,7 prosent brudd på arbeidsmiljøloven ved bedriftene de sjekket i forbindelse med sommerjobbing. (illustrasjonsbilde)

Foto: Leif Dalen/Geir Olav Slåen/Håkon Eliassen / NRK

– Pass på at du får det du har krav på. Men det skal gå begge veier – gjør jobben du er satt til å gjøre, sier ungdomssekretær Stina Ekenes ved LO Vestfold.

Det aller viktigste er at du får en arbeidskontrakt.

– Ifølge arbeidsmiljøloven skal du ha kontrakt, men det er litt forskjell på hvor raskt du har krav på en kontrakt. Skal du jobbe i under én måned, har du krav på å få kontrakt den dagen du starter eller tidligere. Skal du jobbe lenger enn en måned, har du krav på en arbeidskontrakt innen én måned fra første arbeidsdag. Det er viktig med en arbeidskontrakt, både for arbeidsgiveren og for arbeidstakeren – hvis noe skjærer seg, så har man et papir som sier hva man ble enige om, sier hun.

Les også:

Lønn

På kontrakten skal det stå hvor mye du skal tjene, hvor mye du skal jobbe og hva du skal ha for overtid.

Stina Ekenes.

Stina Ekenes er ungdomssekretær i LO Vestfold.

Foto: Privat

– Du har krav på 40 prosent overtidsbetaling om du jobber mer enn ni timer per dag eller over 40 timer i løpet av en uke, sier Ekenes.

– Hvordan vet man at lønnen er riktig?

– Det er vanskelig for det er ingen minstelønn i Norge om man ikke har tariffavtale. Det er altså ikke et fasitsvar på hvor mye du skal tjene om du ikke er bundet av en tariffavtale.

– Hva kan man gjøre for å forsikre seg om at man får den lønnen man har krav på?

– Ta kontakt med det forbundet i LO som organiserer det yrket du har sommerjobb i for å høre hva som er vanlig å tjene. Selv om det ikke er minstelønn i Norge, kan man ikke betale deg fem kroner timen. Det er et krav om man skal kunne «overleve». Det er viktig med tariffavtaler, da har man noe å forholde seg til.

– Ikke jobb døgnet rundt

Ifølge Ekenes er det en del å tenke på når du begynner i en sommerjobb.

– Du skal ikke jobbe døgnet rundt. Hvis du er elev, ikke student, og har en sommerjobb, så har du krav på og plikt til to ukers sammenhengende sommerferie. Det er viktig at man tar ferie, understreker hun.

– Hva om de ønsker å jobbe så mye som mulig i løpet av en sommer for å spare opp penger?

– De under 18 år har kun lov til å jobbe 40 timer i uken. De skal ikke jobbe overtid. Du skal ikke være utslitt når du kommer tilbake til elev- eller studenttilværelsen etter å ha jobbet om sommeren.

16,7 prosent brudd på loven

LOs sommerpatrulje reiser rundt på arbeidsplasser om sommeren for å sjekke at alt er i orden. I fjor oppdaget de brudd på arbeidsmiljøloven ved 16,7 prosent av bedriftene de besøkte over hele landet. I hovedsak gjaldt dette mangel på kontrakt.

– Det er det absolutt hyppigste bruddet. 16,7 prosent er et høyt tall. Vi er bedre i Vestfold, men det er ikke bra nok før tallet er på null, sier Ekenes.

I Vestfold oppdaget LO åtte prosent brudd på arbeidsmiljøloven etter å ha sjekket 401 bedrifter.

Les også:

Melder grove brudd til Arbeidstilsynet

Når LO «patruljerer» om sommeren, spør de om å få snakke med noen unge ansatte en-til-en. De spør om den ansatte har arbeidskontrakt, om de får overtidsbetalt og om de trives.

– Veldig mange har det bra på jobb, og noen har det ikke bra. Stort sett kan vi si til daglig leder at alt er i orden. Hvis ikke, nevner vi det som mangler, for eksempel en arbeidskontrakt. Mange ordner da dette med én gang. Veldig få bryter arbeidsmiljøloven med vond vilje. Det handler ofte om at de ikke vet når kontraktene skal være på plass for eksempel.

Oppdager LO grovere brudd, tar de kontakt med Arbeidstilsynet.

– Om arbeidsgiveren nekter å gi den ansatte en kontrakt eller om den ansatte ikke får lønnsslipp, er det grove brudd. Det vi ikke får ordnet opp i, sender vi til Arbeidstilsynet, sier Ekenes.