Stadig mer ulovlig kjøring

Stadig flere kjører ulovlig med snøskuter i Vinje. – Vanskelig å kontrollere, sier lensmann.

Snøskuter

Stadig fler «herjer» med snøskuter i fjellet, ifølge lensmannen i Vinje.

Foto: Stig Roar Hegvik

– Vi skulle gjerne hatt mer ressurser til kontroll av snøskuterkjøring i kommunen, sier lensmann i Vinje kommune, Trond Neri Flothyl.

– Det er vanskelig å ha full oversikt, for det gjelder relativt store områder, forteller han til NRK.

«Herjeområder»

Dette er et kjent problem, som går igjen år etter år. Men fra nå av kommer vi til å være ute i terrenget så langt ressursene strekker seg, for å ta stikkprøver og kontroller, forteller Miljøkoordinator i Telemark politidistrikt Olav Lia til NRK.

Miljøkoordinator Olav Lia

Miljøkoordinator Olav Lia ute på kontroll.

Foto: Berit Heggholmen

– Vi har vært ute og kontrollert terreng, og har observert store såkalte "herjeområder" flere steder, sier Olav Lia.

Politiet har også et godt samarbeid med oppsynsmenn og Statens naturoppsyn i fylket. Statens naturoppsynsmann i Skinnarbu, Knut Nylende, forteller at det er mye trafikk med snøskuter både lovlig og ulovlig. Men han ønsker ikke og uttale seg om dette er et problem eller ikke.

Les også: Vil lage snøskuterbane i Vinje - Telemark

Les også: Krever stans av snøskuterkjøring - Hedmark og Oppland

Venter på utvidelse

– Det er mye vanskeligere og kontrollere snøskuterkjøring i store områder og uoversiktlig terreng. Lia forteller at i fjor hadde de ca. 20 anmeldelser av ulovlig kjøring. Flere som kjører med uregistrerte skutere og mangler førerkort.

Generelt er det forbudt med motorkjøretøy i utmark. Men Vinje kommune har vært en del av et prøveprosjekt siden 2003. Dette ble trukket tilbake i fjor høst og venter nå på en utvidet forsøksordning.

Flothyl og Lia har fått flere telefoner og meldinger om ulovlig snøskuterkjøring.

– Vi setter pris på at folk tar kontakt, og ønsker ikke at de skal være redde for å si ifra, forteller Olav Lia.