Snikfilmet stedatteren i seks år

Politiet fant 640 timer med video. Jenta får ikke oppreisning.

Den 64 år gamle mannen har selv forklart at han satte opp det første kameraet høsten 2010. Kameraet var skjult som en klokkeradio, og ble plassert på badet i boligen i Sandefjord.

Frem til 2016 filmet han stedatteren jevnlig med skjulte kameraer både på badet, i stua og på jentas soverom.

Stedatteren var 15 år da filmingen startet. Hun er naken på flere av videoene, og etter hvert ble hun også filmet i seksuell aktivitet med sin daværende kjæreste. Det ble funnet totalt 640 timer med video. Det tilsvarer drøye 26 døgn med opptak.

Da saken var oppe for retten i oktober, forklarte stedatteren at hun føler seg brukt, sliter med å stole på folk og at kroppen ikke føles som hennes egen. Hun fortalte at hun føler seg utrygg i sitt eget hjem.

«Dette er følelser som kommer til å prege henne i lang tid fremover», står det i dommen fra Sandefjord tingrett. Likevel får hun ikke oppreisningserstatning.

«Et lovtomt område»

Både stedatteren og hennes ekskjæreste ba om oppreisning. Men ingen av dem får det hvis denne dommen blir stående.

Selv om retten ikke er i tvil om at de burde fått det, og selv om domfelte selv sa seg villig til å betale dette, er ikke 64-åringen dømt til å betale.

Retten mener nemlig at det i dette tilfellet ikke er hjemmel i loven til å kunne tilkjenne de fornærmede oppreisningserstatning.

Det påpekes i dommen at stedatteren har vært hos psykolog, men ikke har fått noen diagnose som følge av det 64-åringen gjorde. Retten mener at det ikke er påvist en konkret skade som følge av domfeltes handlinger, noe som er kravet for at en skal kunne få oppreisning.

«Retten bemerker at vi i denne saken synes å være inne på et lovtomt område», heter det i dommen.

– Beklagelig

Aktor Torunn Siqveland sier det er svært beklagelig at stedatteren ikke er tilkjent oppreisningserstatning når retten mener hun burde hatt det.

– Det fornærmede har vært utsatt for har vært veldig krenkende. Derfor ønsket man å gi oppreisningserstatning. Men når det ikke er hjemmel i loven, har ikke tingretten anledning til å gi det. Det er beklagelig, sier Siqveland.

Torunn Siqveland

– KRENKENDE: Det er beklagelig at ikke stedatteren fikk oppreisningserstatning, sier aktor Torunn Siqveland.

Foto: Igor Tratkowski / NRK

Hun forteller at Justisdepartementet har satt i gang et arbeid med å endre på enkelte lovbestemmelser på feltet.

– Forhåpentligvis vil det ikke oppstå nye situasjoner der rettsapparatet mener fornærmede har krav på oppreisningserstatning, men mangler hjemmel i lov til å idømme det.

Bistandsadvokat My Vuong, sier at den fornærmede er skuffet over dommen, og at de kommer til å anke.

– Jeg mener at det burde foreligge en oppreisning, sier Vuong.

Innrømmet filmingen

Domfelte innrømmet filmingen, både i avhør med politiet og i retten. Han forklarte at han filmet stedatteren jevnlig, inntil 4–5 ganger i uka, til han ble avslørt av jenta i 2016.

Mannen anslår at han filmet henne og hennes daværende kjæreste ha sex 20–40 ganger. De var begge under 18 år.

Sandefjord tingrett mente passende straff ville være ti måneders fengsel, men fordi mannen tilsto, og fordi saken ble liggende en stund hos politiet før det ble tatt ut tiltale, ble straffen satt til sju måneders fengsel.

Mannens forsvarer, advokat Øivind Sterri, opplyser til NRK at hans klient ikke kommer til å anke dommen. Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark

Vigdis Hella

Siste nytt fra Vestfold og Telemark