Snart kan Forsvaret ta bilen din via Altinn

Nytt system for krise og krigstid rulles nå ut.

Soldater går ut av en bil under øvelse.

STOR ØVELSE: Under øvelsen på Østlandet er det et stort fokus på samarbeid mellom Forsvaret og sivile beredskapsaktører.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

Fra neste år kan Forsvaret rekvirere blant annet bilen, båten eller traktoren din via Altinn. Dette er en del av digitaliseringen i Forsvaret, som gjør at de kan skaffe seg sivile ressurser på få dager hvis en situasjon skulle oppstå.

Systemet ble gjort kjent under årets største militære øvelse på Østlandet, som nå har pågått i én uke.

Bakgrunnen er at Forsvaret ikke skal måtte bruke penger på materiell som kan bli nødvendig ved en krigssituasjon, når det allerede finnes i samfunnet.

Det at dette systemet nå blir digitalt, skal føre til at Forsvaret enklere og raskere kan sikre seg det de trenger.

Avhengig av sivilt materiell

Før kunne en slik rekvisisjon ta lang tid og informasjon gikk ut på papir. Det samme lovverket, rekvisisjonsloven, som lå bak da, ligger også bak den digitale versjonen.

Nå skal imidlertid digitale registre over materiell med norske eiere brukes, og meldingen sendes via Altinn.

Nils Helle, nestkommanderende i Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), sier det er mange fordeler med det nye, digitale rekvireringssystemet.

Nils Helle i uniform.

ENDRET SITUASJON: Nils Helle opplyser at Forsvarets behov er annerledes i dag enn for noen tiår siden. – Vi kommer fra en lang periode hvor det var små innsatsstyrker som var det viktige. Nå er det behov for et større volum i Forsvaret. Da trenger vi dette tillegget av materiell som vi kan få gjennom rekvisisjonssystemet.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Særlig øker det den operative evnen. Vi vil aldri, hvis vi setter hele Forsvaret på krigsfot, kunne ha nok materiell. Så det er svært viktig for oss å kunne skjøte på med sivil kapasitet, sier han.

Forsvaret kan altså rekvirere et sivilt helikopter for eksempel, men hvis de ikke har nok personell til å føre det, kan også sivilt personell bli brukt. Dette må i så fall vurderes grundig opp mot folkeretten, understreker Helle.

Regjeringen bestemmer

Prosjektleder for Forsvarets rekvisisjonssystem, Rune Furuvik, opplyser at systemet primært er for bruk i krise og krigstid. Det er regjeringen som bestemmer når det eventuelt skal tas i bruk.

Systemet er allerede rullet ut i både Heimevernet og FLO. I 2020 rulles det ut mot Hæren, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

– Forsvaret vil ha et behov i krigstid. Dette er et system for krigstid der vi kan få økt vår evne til å løse oppdrag, sier Furuvik.

– Har dere ikke nok materiell selv?

– Vi har mye materiell, men dette er en forsterkning av de ressursene Forsvaret har behov for. Skulle vi gått til anskaffelse av ressurser som det sivile samfunnet kan stille med, ville det blitt veldig dyrt for Forsvaret.

Og skulle du en gang få en slik melding, er det bare å stille opp.

– Når varselet går ut mot eieren, er det en plikt for eieren å stille med ressursen så raskt det er praktisk mulig, sier Furuvik.