Slutter å sprøyte vegkanten

SKIEN (NRK): Statens vegvesen har nå sluttet å bruke plantevernmidlet glyfosat for å bli kvitt ugress i vegkanten. Det er bra for miljøet, men kan gå utover trafikksikkerheten.

Vegvesenet sprøyter vegen

SLUTT: Synet av Statens vegvesen som sprøyter langs vegkantene er det slutt på.

Foto: NRK

Etter at NRK i fjor rettet oppmerksomheten mot dårlige rutiner i forbindelse med fjerning av ugress med plantevernmidler, har Statens vegvesen sluttet med dette.

Noe av problemet i fjor var at gående ikke fikk vite at grøftekantene ble sprøyta, samt at feil utstyr hadde sendt sprøyteveske langt utenfor der den skulle havne.

I år er det slutt på sprøytinga.

– I år har det ikke blitt sprøyta, bortsett fra noen enkelte strekninger i Vest-Telemark. Det var en glipp, sier prosjektleder i Statens vegvesen, Ingmar Ulvenes.

Tar lengre tid

Vegvesenet har gått over til å bruke kantslått og andre mekaniske hjelpemidler for å fjerne ugresset. Ulvenes bekrefter at det er mer miljøvennlig, men ulempen er at det tar mye lengre tid.

Ingmar Ulvenes

Prosjektleder i Statens vegvesen, Ingmar Ulvenes, mener det på sikt kan føre til dårligere sikt for bilister når sprøyting ikke kan tas i bruk

Foto: Robert Hansen / NRK

– Det tar fem ganger så lang tid, sier Ulvenes.

Det betyr også ekstra kostnader og ekstra hodebry for vegvesenet. For det er ikke enkelt å fjerne ugress fra under autovern og langs fjellskråninger uten å bruke sprøytemidler.

– Siden det er sprøyta i alle år, så er vegetasjonen holdt nede. Men det er klart at når vi nå ikke får det bort uten å sprøyte, så vil det bli høyere vegetasjon og dårligere siktforhold, opplyser Ulvenes.

– Så det er mer trafikkfarlig sånn som det er nå?

– Ikke sånn det er i dag, men på sikt kan det bli det, sier Ulvenes.