Hopp til innhold

Stopper godseierens andejakt

Miljødirektoratet sier nei til videre import og utsetting av stokkender for jakt. Avgjørelsen får betydning for eventuelle fremtidige søknader.

ender

SLUTT: Det blir ikke gitt tillatelse til å sette ut flere tam-ender for jakt.

Foto: Robert Hansen / NRK

Miljødirektoratet ga tidligere i år Løvenskiold-Fossum Skog tillatelse til å importere 8000 svenske stokkender for utsetting til kommersiell jakt i Telemark.

Ender skaper kaos på Ulefoss

ULEFOSS: May-Britt Ingulstad fra Esso-stasjonen på Ulefoss måtte ut og jage ender på riksvegen. De tamme endene er totalt uredde, selv for store vogntog.

Foto: Robert Hansen / NRK

Endene fores opp gjennom sommeren, og jaktes på av betalende gjester på høsten. De som overlevde årets jakt har skapt problemer flere steder i Telemark, blant annet på Ulefoss hvor de har skapt trafikkaos og på Herøya hvor de har lagt sin elsk på den lokale Rema butikken.

Utsettingen av ender har blitt kritisert av blant annet Norsk Ornitologisk Forening, NOAH, og stortingsrepresentant og naturfotograf Arne Nævra.

Nå blir det slutt på å sette ut tam-ender for jakt.

Ingen fremtid i Norge

Direktoratet skriver at avgjørelsen også vil få betydning for eventuelle fremtidige søknader om å sette ut stokkender for jakt.

Ender vil inn på Rema 1000

PORSGRUNN: Rema 1000 på Hærøya ble populær blant noen av tam-endene

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

– Med det kunnskapsgrunnlaget som nå foreligger, og de vurderinger som er gjort i klagesaken, kan ikke Miljødirektoratet se at denne typen arrangert jakt på utsatte ender har noen framtid i Norge, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

Trist

Daglig leder i Løvenskiold-Fossum Skog, Leopold Løvenskiold, synes avgjørelsen er trist, og mener dette er et tap for alle som har vært engasjert i saken.

– Vi har forsøkt å være saklige, men konstaterer at de som roper høyest i media får gjennomslag for sine synspunkter, sier han.

Fornøyd med avgjørelsen

Dyrevern organisasjonen NOAH er blant dem som har kritisert jakten på tam-ender sterkt. Leder for NOAH, Siri Martinsen, er svært fornøyd med at utsetting av slike ender nå blir stoppet.

Siri Martinsen, NOAH

FORNØYD: Siri Martinsen og NOAH er svært fornøyd med Miljødirektoratets avgjørelse.

Foto: Robert Hansen / NRK

– Dette er en veldig viktig seier for dyrene, og det skulle egentlig bare mangle i og med at alle faglige råd tilsier at utsettelse og jakt på tamme andunger skulle bli forbudt, og det er veldig gledelig at Miljødirektoratet tar konsekvensen av de faglige rådene, sier Martinsen.

Negativt for norsk natur

Foreløpige tall som Miljødirektoratet har hentet inn viser at kun 2200 av de 8000 endene som ble satt ut av Løvenskiold-Fossum Skog ble skutt. De resterende spredte seg i naturen.

Ellen Hambro

STOPPER JAKTA: Direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet sier at de negative sidene ved slik jakt er vesentlig større enn de positive.

Foto: Anders Ulvolden / NRK

Direktoratet lener seg på rapporter fra Vitenskapskomiteen for Mattrygghet, Rådet for dyreetikk og Mattilsynet. Alle tre konkluderer med store utfordringer knyttet til utsetting og jakt på slike ender.

– På bakgrunn av den nye kunnskapen om mulige negative konsekvenser for blant annet biologisk mangfold, vannkvalitet og dyrevelferd konkluderer vi med at negative sider veier vesentlig tyngre enn de positive i denne saken, sier Hambro.

SD Cappelen Skoger, som satt ut 1000 slike ender til jakt, ønsker ikke å kommentere direktoratets avgjørelse.