Hopp til innhold

– Slipper å lete etter mobildekning

Vestfold ble i dag det 11. politidistriktet til å koble seg på det digitale nødnettet.

Første melding over digitalt nødnett i Vestfold

– Victor-tre-null, dette er en-en. Dette er first call i Tetra Vestfold 1, kan du rapportere mine signaler?

– Ja ja, det var det hele, sier prosjektleder hos politiet i Vestfold, Jan Kristian Johnsrud.

Da hadde han nettopp sendt ut den første meldingen over det nye digitale nødnettet. Men der man på det gamle analoge nettet kunne tyvlytte på politiradioen, var dette en melding som kun politi fikk med seg.

Jan Kristian Johnsrud

Johnsrud sendte ut den første meldingen over det nye digitale nødnettet i Vestfold.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

– Noe av det viktigste er jo at dette er et kryptert og godt samband. Det er muligheter for samhandling med andre nødetater, altså kan vi jobbe effektivt sammen med brannvesenet og helse. Det er en stor fordel. Og så er dette et nytt nett som gir oss andre muligheter enn det vi har hatt tidligere, forklarer Johnsrud.

Les også:

Ingen ulemper

Det er direktoratet for nødkommunikasjon som styrer nødnettet fra staten sin side. Og både hos dem, og hos politiet, ser man ingen ulemper med det nye nettet.

– Ikke slik vi ser det. Norge trenger et nasjonalt redningssamband, og da er det naturlig å bygge ut ett nasjonalt felles samband. Vi mener det her er den helt riktige måten å gjøre det på, tilsvarende det alle andre europeiske land velger å bygge, sier seksjonssjef i direktoratet for nødkommunikasjon, Jon Are Pettersen, til NRK.no.

– Og så er det vel ikke slik at det nye nettet bare erstatter det gamle. De kan vel knapt sammenlignes?

– Dette er noe helt annet. De gamle sambandene var primært for å gjøre tale, og det var adskilte nett for de forskjellige etatene. Det man får nå er et digitalt nett med helt andre muligheter. Her kan man bygge opp forskjellige samtalegrupper, men kan bestemme hvem som skal snakke med hvem, det er posisjoneringsmuligheter, det er alarmmuligheter og så videre. Det åpner seg en helt annen mulighet enn med det gamle nettet, forklarer Pettersen.

Les også:

Positive tilbakemeldinger

Selv om den offisielle overgangen skjedde klokka 12.00 onsdag 11. juni, så har man i Vestfold allerede testet ut det nye nettet. Og tilbakemeldingene har vært gode, spesielt når det gjelder dekningen.

– Så langt vi har kunnet se, og i våre målinger, så har vi veldig god dekning. Det er også kontraktfestet med leverandøren, forteller Johnsrud.

– Erfaringen er ubetinget positivt. Det er et kryptert og lukket samband der man kan snakke åpent og fritt. Forhåpentligvis vil det fremover også bli bedre samhandling med andre nødetater. Ikke minst er det dekningsspørsmålet da. Det er kjempebra. Det er dekning overalt, sier politibetjent Elisabeth Ranvik.

– Blir politiet bedre av dette?

– Ja, det mener jeg. Både at vi kan samhandle og snakke fritt når vi vil. Og at vi slipper å lete etter mobildekning.

Les også:

Håper på 2015

Jon Are Pettersen

Pettersen sier de håper å være ferdige innen utgangen av 2015.

Foto: Anders Wam Bjerkeseth / NRK

Men selv om det for oss utenforstående ser ut som om det kun er å vri om på en bryter, så ligger det mye arbeid bak. I Norge skal nødnettet bestå av 2100 basestasjoner, og på nettet skal 40 000 terminaler tas i bruk. Det betyr også at minst 40 000 personer må på kurs for å lære seg nye systemer.

I dag var det Vestfold sin tur til å koble seg på, de ble dermed det 11. politidistriktet på det digitale nødnettet.

– Det gjenstår noen av de 27 distriktene, men vi har som målsetting at Stortingets beslutning om ha nasjonal utbygging innen utgangen av 2015, skal nås, avslutter Pettersen.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark