Slipp sykehusopphold med sensor på kroppen

Om få år kan sykehusene overvåke pasientenes helsetilstand - mens pasientene er i sine egne hjem.

Biosensor

Med slike sensorer kan legen overvåke deg i ditt eget hjem.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Det dreier seg om overvåkning, men overvåkning som vi vel egentlig vil ha. Med bitte små sensorer som kan festet på, og til og med opereres inn i kroppen, kan sykehuset overvåke deg mens du går rundt i ditt eget hjem. 

Framtidens helsevesen

Teknologien utvikles i disse dager, og den skal blant annet gjøre det mulig for nyopererte hjertepasienter å dra hjem, med sensorene på kroppen som kommuniserer trådløst med sykehuset. 

Porsgrunnsmannen Dag Ausen i SINTEF leder arbeidet med å videreutvikle teknologien.

- Dette er et initiativ som skal ta fram teknologi og løsninger for framtidens helsevesen, hvor biomedisinske sensorer kan gi informasjon om kroppens tilstand, forteller han.

Dag Ausen, SINTEF

Dag Ausen i SINTEF mener biosensorene kan tas i bruk snart.

Foto: Berit Heggholmen / NRK

Sykehusopphold hjemme

Biosensorene kommuniserer trådløst direkte med legen som sitter langt vekk, på sykehuset. Dermed kan pasientene slippe å ligge på sykehuset så lenge, for sykehuset kan holde øye med helsetilstanden fra sekund til sekund - mens du vandrer rundt i ditt egent hjem. Prosjektleder Ausen mener teknologien er rett rundt hjørnet.

- For enkelte pasientgrupper så tester man allerede ut teknologien. Og hvis disse testene er vellykkede så kan dette tas i bruk så raskt som helsevesenet ønsker det, sier Ausen.

Sparer ikke dette kun helsesystemet for kostnader, på pasientenes bekostning?

- Nei, dette er både medisinsk fremskritt og en måte å bruke ressursene mer effektivt på, understreker han.

Risikoen med å fjerne pasientene fra legen mener han er liten, og mener dette er mer en plattform for å ha en tettere dialog mellom legen og pasienten. Han mener at dette gir legen en mulighet til å følge pasienten tettere.

- Pasienten får en egen kunnskap om kroppens tilstand som man kan diskutere med legen sin, sier han.