Her blei 323 villrein drept av lynet

Statens Naturoppsyn har tatt helt nye bilder av området på Hardangervidda der 323 villrein blei drept av lynnedslag i august i fjor.

Villrein

BEINRESTER: Slik ser det ut der et lynnedslag tok livet av 323 villrein i august i fjor.

Foto: Knut Nylend / SNO

Siden september i fjor har tre viltkamera stått og tatt bilder av dyreliv og annet som har besøkt området øst for Møsvatn, der villreinkadavrene ligger.

Kongeørn, ravn

Både kongeørn og ravn har nytt godt av villreinkadavrene gjennom vinteren.

Foto: Viltkamera / SNO

Bildene som nå publiseres er fra perioden februar-juni i år.

Flere arter har vært innom

Bildene viser at flere arter, som kongeørn, jerv, rødrev, kråke og ravn har besøkt området, og kanskje spist av kadavrene.

Rev

Rødreven har vært hyppig på besøk.

Foto: Viltkamera / SNO

Man trodde også at fjellreven som har blitt satt ut på Hardangervidda ville bruke kadavrene som mat. Men det er ikke gjort observasjoner eller blitt tatt bilde av fjellrev, skriver naturoppsyn ved Statens Naturoppsyn, Knut Nylend i et notat.

Døde villrein på Hardangervidda

Slik så det ut få dager etter at lynet slo ned i villreinflokken i august i fjor.

Foto: Håvard Kjøntvedt / SNO

Brytes raskt ned

Nylend skriver videre i notatet at nedbrytinga av kadavrene har skutt fart den siste

Jerv

Også jerven har spist av de døde reinsdyra.

Foto: Viltkamera / SNO

tida, og at mye av kjøtt og annet bløtvev er borte. I løpet av sommeren/høsten forventer man at mye av kjøttet som er igjen vil være borte.

Bein, gevir, klauver og pels ligger også igjen, og det vil ta lengre tid før dette brytes ned.