Hopp til innhold

Slår ikke sammen sykehus

Samarbeid, ikke sammenslåing. Sykehusene har endelig bestemt seg.

Steinar Marthinsen og Tormod Nyberg

Styreleder ved Sykehuset Vestfold, Steinar Marthinsen, og styreleder ved Sykehuset Telemark Tormod Nyberg.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Styrene ved de tre sykehusene i Vestfold og Telemark har i ettermiddag blitt enige om å satse på samarbeid i stedet for å slå sammen de tre helseforetakene.

Dette er i tråd med rådet fra direktørene for Sykehuset Telemark, Sykehuset i Vestfold og Psykiatrien i Vestfold.

Selv om det er styret i Helse Sør-Øst som har siste ord i denne saken, var dagens felles styremøte var preget av stor enighet. Det sier styrelederen for Sykehuset Telemark, Tormod Nyberg.

- Vi vil forsøke å gå etter en samarbeidsmodell og utvikle sykehusene gjennom et samarbeid, fremfor gjennom en organisering i ett helseforetak, sier Nyberg.

- Sett fra mitt synspunkt så fortsetter man med selvstendige sykehus med selvstendige akuttmottak, sier han.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark