Skular i Grenland kan bli stengt

Fire skular i Skien og ein i Bamble er i så dårleg forfatning at Miljøretta helsevern i Grenland trugar med å stenge dei.

 

Dårleg inneklima, toalett som luktar vondt og manglande radonmålinger er noko av det som blir påpekt.

Kommunane har nå fått pålegg om å rette på manglane.

Skulane er Buer, Kjørbekkhøgda, Mæla og Klyve i Skien, og Grasmyr i Bamble.