Skolesøknaden til Stefan ble glemt

Sandefjord (NRK): Stefan Mo (20) fra Sandefjord så frem til å starte på sitt siste år på videregående skole i høst, men det skulle vise seg å bli lettere sagt enn gjort.

Stefan Mo

SEN SKOLESTART: Stefan Mo fikk aldri noe svar på søknaden sin om opptak til tredje året ved Melsom Videregående skole.

Foto: Marianne Aakermann / NRK

Mo startet i første klasse på videregående skole i 2011, men måtte avbryte skolegangen på grunn av en skade i ryggen. Det samme skjedde i 2012.

- Jeg hadde store problemer med ryggen i et par år og ble blant annet lagt inn på Kysthospitalet. I 2013 startet jeg i første klasse for tredje gang, på Melsom videregående skole. Mot slutten av mitt andre år, da jeg skulle søke plass til siste året, fikk jeg vite at jeg hadde brukt opp ungdomsretten min, altså retten til videregående opplæring, forteller Mo.

Rådgiveren ved Melsom anbefalte Mo å søke plass på tredje trinn, og samtidig sende inn en søknad om å få utvidet ungdomsretten med et år, slik at han fikk fullført grunnskoleutdanningen sin. Det gjorde han.

Trodde løpet var kjørt

Men sommeren kom, og gikk - uten at 20-åringen hørte noe om skoleplass i høst. Han forsøkte å ringe skolens rådgiver og studierektor, men fikk ikke svar. Først en uke etter skolestart ringte rådgiveren opp igjen, og han ble kalt inn til et møte på skolen.

Der fikk han vite at han desverre ikke hadde noen rett på skoleplass, men at han kunne få komme til skolen å få undervisning noen timer i uken i fagretningen han hadde valgt, medier og kommunikasjon.

– Jeg sa som sant var, at det ville være mye jobb for ingenting, for uten alle fagene ville jeg ikke få studiekompetanse, som igjen vil gi meg muligheten til å studere videre. Så jeg takket nei, sier Mo.

Misforståelse

Roar Jenshagen er rektor ved Melsom Videregående skole. Han bekrefter at Mo var på et møte på skolen 24. august, men mener Mo der fikk tilbud om full skoleplass, og takket nei til dette.

Jenshagen var ikke med på møtet og vil ikke spekulere i hvorfor Mo har oppfattet det som tilbud om delvis plass.

– Jeg ønsker ikke å gå inn i detaljer om hvem som kan ha misforstått hvem på dette møtet. Vi har altså infomert om at søknaden hans om videre rett til skoleplass ble behandlet i uke 34, og at han har skoleplass her.

Tilbudet ble gjentatt per telefon til Stefan Mo mandag 30. august. Denne gangen takket Mo ja, og han hadde sin første skoledag 1. september.

– Beklagelig

Øyvind Sørensen

Utdanningsdirektør i Vestfold Fylkeskommune, Øyvind Sørensen, beklager at søknaden til Mo ble liggende ubehandlet.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

Utdanningsdirektør Øystein Sørensen i Vestfold Fylkeskommune beklager det som har skjedd og sier at feilen har skjedd hos inntakskontoret i fylkeskommunen.

– Det har beklageligvis skjedd en glipp. Han ble oppfattet som en elev uten rett til videregående utdanning. Men så ble feilen oppdaget, at han hadde rett, og søknaden hans ble behandlet i uke 34.

Han sier det hender at det skjer glipp, med inntak av 9000 elever i året.

– Men vi skal se på rutinene våre og sørge for at det forhåpentligvis ikke skjer igjen, sier Sørensen.