Skolesjefen på Notodden slutter

Skolesjef Bjørn Frode Moen og rådmann Jan Lasse Hansen skal være enige om at skolesjefen fratrer sin lederstilling i kommunen.

Arbeidsmiljørapporten fra konsulentselskapet Agenda er overlevert rådmannen, men innholdet i rapporten skal først gjøres kjent i neste uke.

Ordfører Bjarne Bakken sier til NRK at dette er en personalsak som rådmannen har håndtert.

Bakken sier til NRK at han føler seg trygg på at løsningen som er valgt er til det beste for de ansatte og for Notodden kommune.

Alle rapportene på plass

Over helga starter prosessen med å gjennomgå rapporten og diskutere eventuelle andre tiltak som kan settes i verk.

Det har i lang tid vært uro og  arbeidsmiljøproblemer i forskjellige avdelinger i Notodden kommune. Arbeidstilsynet kom med kraftig kritikk av lederstilen til flere toppledere i kommunen etter sin gjennomgang av sakene. 

Bestilte egen rapport

Rapporten fra Arbeidstilsynet kom i 2006, og ledelsen i kommunen sa da at de ville gjøre alt de kunne for å fjerne arbeidsmiljøproblemene. 

Notodden kommune engasjerte på eget initiativ konsulentfirmaet Agenda til å lage en uavhengig rapport om forholda.

Fredag ettermiddag ville ikke rådmann Jan Lasse Hansen kommentere saken i NRK. Det lyktes ikke NRK å komme i kontakt med skolesjef Bjørn Frode Moen fredag.