Skjerper rutiner – lærling falt 10 meter

PORSGRUNN (NRK): Ingen får skylda for ulykka, men Yara har fått nye regler for arbeid i høyden.

Fallulykke på Yara

Dagen etter fallulykka var Arbeidstilsynet oppe på plattformen og tok bildet som viser stedet der rista lå. Det er cirka 10 meter ned til underlaget ved den store kjøleren (røret i midten av bildet).

Foto: Arbeidstilsynet

Et gapende hull i plattformen vitner om dramatikken 28. september 2016. Da er fem arbeidere i ferd med å avslutte dagens jobb ti meter over golvet. De er noen få av mange fra selskapet Bilfinger som var på jobb for Yara i ammoniakkfabrikken under vedlikeholdsarbeidet. Alle har på seg fallsikringsustyr når det jobber i høyden. Allikevel skjer det en svært alvorlig ulykke.

Arbeidstilsynet skriver i sin rapport: Skadede sto med ett bein på en rist, skulle «tråkke» den siste på plass. Denne rista sviktet og falt ned, skadede tok overbalanse og falt gjennom åpningen i plattformen.

Bjørn Tore Hansen

Tilsynsleder Bjørn Tore Hansen mener mange har lært av ulykka på Yara.

Foto: Britt Boyesen / NRK

Ingen har fått skylda for fallulykken. Politiet har også etterforska saken. Den er henlagt fordi det ikke har skjedd noe straffbart.

– Vi har ikke funnet noen brudd på lover eller forskrifter, sier tilsynsleder Bjørn Tore Hansen i Arbeidstilsynet Sør-Norge. Han var på plass dagen etter ulykka. Sammen med verneombud og flere andre fra Yara og Bilfinger undersøkte de og fotograferte plattformen både ovenfra og nedenfra. Han har også snakka med dem som var på jobb da lærlingen falt.

Svært alvorlige skader

Mekanikerlærlingen ble frakta til Ullevål universitetssykehus med svært alvorlige bruddskader og hodeskader. Flere operasjoner og utallige timer med opptrening på sykehuset i Oslo før et langt opphold på Sunnaas sykehus har gitt gode resultater.

– Det har gått bedre enn noen hadde forventa, opplyser familien til 19-åringen i Kviteseid til NRK. Der fortsetter trening og behandling nå. Det er usikkert når han kan begynne å jobbe igjen.

Hvis arbeidet i dette tilfellet hadde blitt avsluttet uten at noen tilfeldigvis hadde belastet den aktuelle rista, kunne tilsvarende ulykke skjedd på et senere tidspunkt.

Rapport fra Arbeidstilsynet
Fallulykke på Yara

Den store metallrista var ikke godt nok festet. Bildet viser stedet der rista skulle ha ligget oppå stålbjelkene.

Foto: Arbeidstilsynet

Fysisk sperre

Bjørn Tore Hansen mener at Yara og Bilfinger hadde rutinene på plass. Allikevel har Arbeidstilsynet bedt bedriftene om å gjøre bedre risikovurderinger og gi bedre opplæring. Fabrikksjef Per Knudsen på Yara sier at det er på plass nå.

Fabrikksjef Per Knudsen, Yara Porsgrunn

Fabrikksjef Per Knudsen mener det er viktig å oppdage alle svakheter i forkant for å unngå ulykker.

Foto: Anne Lognvik / NRK

– Ved arbeid i høyden vil det bli satt opp en kjetting som en fysisk sperre med en klar beskjed om hvor arbeiderne skal bruke fallsikring.

Bedriftens egen gransking viser at de ikke har tatt inn over seg alle risikoelementene i store jobber som dette vedlikeholdsarbeidet i ammoniakkfabrikken var.

– Vi ser allerede nå at både våre egne og kontraktørene våre er bedre forberedt på jobbene enn det de har vært før. Og når vi er godt forberedt, gjør vi færre feil, sier fabrikksjefen.