Skipsvrak plyndret

Det gamle skipsvraket ble plyndret for rubbel og bitt. Se bildene her.

Båtvrak utenfor Stavern
Foto: Yngve Rakke

Nå har Norsk Sjøfartsmuseum anmeldt forholdet, som ble oppdaget i september i år.

Båtvrak utenfor Stavern

Kanon fra båtvrak utenfor Stavern. Denne er forsøkt stjålet.

Foto: Yngve Rakke

 

 

I anmeldelsen skriver blant annet Norsk Sjøfartsmuseum:

På bakgrunn av tidligere undersøkelser som er gjort på funnstedet anser Norsk Sjøfartsmuseum at skipsfunnet er et kulturminne av høy antikvarisk betydning. De bevarte restene av skipsskroget ligger dels under et tynt dekke av skjellsand, og del sunder større ansamlinger med stein (skipets ballast).

Det er stor sannsynlighet for at det finnes gjenstander av høy kilde – og økonomisk verdi på lokaliteten. Lokaliteten er lett å forstå at er et kulturminne, selv for uerfarne dykkere: tre storestokkankere, flere lett synlige kanoner, store hauger med ballast samt annet løsøre som har vært ombord ligger åpent på sjøbunnen. 

Merket vraket i september

- Vi var i september nede på vraket som et ledd i et prosjekt som går ut på å merke slike særlig sårbare skipsfunn med ”kringleskilt” og teksten fredet kulturminne, sier Pål Nymoen ved Norsk Sjøfartsmuseum. Da oppdaget vi denne meget alvorlige saken, sier han.

Anmeldelsen gjelder brudd på kulturminneloven. Forholdet gjelder hærverk på – samt tyveri – eller forsøk på tyveri av skipsdeler, last og annet som tilhører staten.

Særdeles grovt

Pål Nymoen forteller til NRK at hærverket er særdeles grovt.

- Det skal egentlig svært mye til før vi går så hardt til verks at vi anmelder på den måten vi har gjort i dette tilfellet, sier Nymoen.

Det har lenge vært antatt at skipsfunnet er rester av fløytskipet Charlotte Amalie som var lastet med kanoner og ammunisjon fra Fossum Verk ved Skien og som forliste ved Stavern i 1695.

Båtvrak utenfor Stavern

Løse gjenstander fra vraket ligger på bunnen rundt

Foto: © www.1-images.no

To skip i samme område

Dykker Yngve Rakke i Stavern, som selv dykker på vrak og arbeider i forståelse med Norsk Sjøfartsmuseum, forteller til NRK at han selv har kjent til vraket i mange år. Han var også med og bistod da representanter for Norsk Sjøfartsmuseum dykket til vraket for å sette opp skilt i september.

Rakke forteller at dokumenter etter forliset av Charlotte Amalie stemmer bedre med funn av et annet vrak ikke langt unna det som er plyndret. Han tror derfor at vraket som er plyndret ikke er skipet man hele tiden har trodd var Charlotte Amalie.

- Uansett er det et vrak på stedet vi vet svært lite om. Mye tyder på at vraket som er plyndret for eksempel kan være et slaveskip. Funn av elfenben (elefant-tenner) heller mer i den retningen, sier Rakke.

Båtvrak utenfor Stavern

Fra undersøkelser av vraket for en tid tilbake.

Foto: Yngve Rakke

Betydelig plyndring

Pål Nymoen forteller at de ved befaringen i september i år oppdaget at noen har fjernet store mengder steinmasser fra skipets ballast ved å grave en dyp sjakt .

- Sporene etter graving er så omfattende og det er tydelig at noen har lagtned mye arbeid, sier Nymoen. 

Han forteller at dette er alvorlig fordi resultatet av den ulovlige gravingen er at deler av skroget nå ligger åpent og eksponert for nedbrytning. Fjerning av slike beskyttende masser fører vanligvis til rask ødeleggelse av organisk materiale (tre).

- Slik skade har allerede skjedd i de delene av skroget som er avdekket.

Nymoen sier at dykkere også tydelig har forsøkt å stjele en kanon fraskipsvraket. En grov kjetting er tørnet to ganger rundt en av kanonene og denne er flyttet fra sin opprinnelige posisjon. Dette forholdet antas å ha skjedd i løpet av siste år.

Norsk Sjøfartsmuseum anser skadens direkte påvirkning på kulturminnet som store og svæt grove.

Båtvrak utenfor Stavern

Kanon fra skipsvraket som er plyndret

Foto: Yngve Rakke

Funnet i 1969

Norsk Sjøfartsmuseum har kjent til vraket siden 1969, da to lokale dykkere fant skipet. Sjøfartsmuseet vært tilbakeholdne med å bekjentgjøre vrakfunnet, ikke minst hvor i sjøen det ligger.

- Det er fordi området er særlig sårbart. Derfor har vi fulgt retningslinjene fra Miljøverndepartementet om å holde tilbake opplysningene, sier Nymoen.

Yngve Rakke i Stavern, som selv tilhører og kjenner dykkermiljøet godt, sier at det i dette miljøet har vært godt kjent i mange år hvor  vraket befinner seg og hva man til nå har trodd dette er. Han har ellers ingen formening om hvem som kan stå bak plyndringen.

Vanskelig sak

Leder for kriminalavdelingen ved Larvik politstasjon, Svein Bronebakk, bekrefter at de har mottatt anmeldelsen og satt i gang etterforkning. Men, dette er både en vanskelig og omfattende sak, sier Bronebakk.

(NRK)