Skien gir ikke opp kampen om politisenteret

Skien utredes på nytt som senter for det nye politidistriktet. – Kommunen bør gi tilskudd til bygg, mener rådmannen. Ordføreren tror bystyret vil støtte rådmannen.

Politihuset Skien

Politihuset i Skien kan få bidrag fra kommunen til eventuelle utvidelser, hvis bystyret er enig.

Foto: Anne Lognvik / NRK

Nok en gang blir det gjort et utspill mot politidirektøren for å få senteret i det nye politidistriktet, "Sør-Øst", til Skien. Neste uke får Skien bystyre en sak om dette.

Politidirektøren har, ifølge rådmann Ole Magnus Stensrud, gikk signaler om at Skien skal utredes på nytt. Stensrud sier at kommunen bør bidra med tilskudd til utvidelser av politihuset eller andre bygninger.

Ole Magnus Stensrud

Rådmann Ole Magnus Stensrud i Skien mener kommunen bør bidra økonomisk slik at politisenteret blir lagt til Skien.

Foto: NRK

Samlokalisering

I dag er det et privat selskap som eier politihuset.

– Men hvis det blir snakk om utvidelser, bør kommunen bidra gjennom det kommunale selskapet AS Kontorbygg, sier Stensrud.

Så blir det opp til selskapet og politiet hvordan de vil ordne det, sier Stensrud.

Politidirektoratet og Stortinget har sagt at operasjonssentraler og 110-sentralene til brannvesenet skal samlokaliseres på de stedene der det er politihovedkvarter.

110-sentralen

Les også:

– Kan det bli aktuelt å lenke operasjonssentralen til den nybygde 110-sentralen i Skien?

– Ja, det kan bli aktuelt. Og det har også vært vårt poeng når vi ba om at Skien må utredes. Nå har vi spilt dette inn og inviterer nå bystyret til å være positive. Så blir det politidirektoratet som til syvende og sist avgjør hvor senteret skal ligge.

Innledningsvis var det bare Tønsberg eller Drammen som politidirektøren ville ha som senter. Men nå vil politidirektøren etter innspill, også vil utrede Skien, forklarer Stensrud.

Les også:

Venter på høring

– Det er på bakgrunn av dette vi nå fremmer denne saken for bystyret. Dermed er Skien på tilbudssiden før den endelige beslutning blir tatt.

– Men kan dette bli noe mer enn et slag i lufta?

Assisterende politidirektør Vidar Refvik

Assisterende politidirektør Vidar Refvik.

– Nå skal jo denne saken på høring. Vi mener vi har det beste alternativet men nå får vi avvente og se når høringen kommer.

Avventer før svar

Politidirektoratet vil ikke kommentere ulike utspill før høringsrunden er avslutta i løpet av høsten.

– Alle berørte parter blir innkalt til en konferanse i begynnelsen av oktober, der politidirektoratet vil redegjøre for sine standpunkter og svare på spørsmål, sier assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Tror bystyret vil støtte innstillingen

Ordfører Hedda Foss Five i Skien tror bystyret vil støtte innstillingen fra rådmannen.

Hedda Foss Five

Ordfører i Skien Hedda Foss Five tror bystyret vil støtte forslaget om å bidra økonomisk til å få politisenteret til Skien og Grenland.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

– Vi er blitt mer og mer oppmerksom på hva politidirektoratet mener. Og da ser vi at det å ha et nytt og flott politihus er viktig, fordi direktoratet ikke har lyst til å bruke mye penger på å bygge nytt. Da føyer vi oss etter de føringene og tilbyr da det vi har. Det synes vi er mye.

Foss Five understreker at det er viktig for innbyggernes følelse av trygghet å ha politiet her. Men ikke minst også for arbeidsplasser.

– Det er kompetansearbeidsplasser, som vi tror politiet får mer av i framtida. Å ha hovedkvarteret her, vil være til gunst både for Grenland og Telemark. Disse arbeidsplassene vi vil kjempe veldig hardt for å beholde i vårt område.