Skatteoppgjøret for 2015 er klart

Skatteyterne i Vestfold har bidratt med i overkant av 20 milliarder kroner, og næringslivet med halvannen milliard kroner. Avdelingsdirektør i Skatt Sør, Elisabeth Fischer forteller at det er i underkant av 143 000 personer som har fått igjen på skatten, der de får tilbake i gjennomsnitt 12 000 kroner. – Nærmere 36 000 personer har fått restskatt, sier Fischer.