Skal rehabilitere seks E18-tunneler

– Det vil merkes blant trafikantene at vi holder på, sier Statens vegvesen.

E18 gjennom Vestfold

REHABILITERING: All elektronikk i seks tunneler på E18 nord i Vestfold skal byttes ut. (arkivbilde)

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

One Nordic kraftmontasje AS blir hovedentreprenør for elektroarbeidene i Hanekleiv-, Løken-, Hillestad-, Bringåker-, Botne- og Brekketunnelen på E18 i Vestfold.

Blant annet skal tunnelene få et nytt overvåkningssystem som gjør at Vegtrafikksentralen varsles automatisk hvis et kjøretøy stopper, eller en gjenstand blir liggende i tunnelen.

– Da går det en alarm, slik at de kan sette på signaler eller eventuelt stanse trafikken helt, forteller prosjektleder Jan Helge Egeland.

Skal heve sikkerheten

Egeland forklarer at arbeidene skal gjøre det tryggere for trafikanter å ferdes i tunnelene.

– Det er et ledd i å etterkomme EU-krav, som her i landet har blitt krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Det går på å sikre trafikanten i tilfelle noe uforutsett skjer.

I tillegg til forbedret overvåkning og utskifting av alle tekniske systemer, skal tunnelene få nye vifter.

– Det er for å få god brannventilasjon, slik at vi kan få ut røyk fort og at redningsmannskaper skal kunne komme til på en grei måte.

Prosjektleder Jan Helge Egeland

SIKKERHET: Prosjektleder Jan Helge Egeland sier tunnelene skal bli tryggere for de rundt 22.000 kjøretøyene som ferdes på strekningen hver dag.

Foto: Lars Eie / NRK

Toveistrafikk

Arbeidene skal pågå fra oktober i år til januar 2018. Egeland sier at dette vil føre til endringer i trafikkbildet på strekningene.

– For at vi skal kunne arbeide i tunnelene er man nødt til å ta bort trafikken. Man vil få en tilsvarende trafikksituasjon som det har vært ved Skjeggestadbrua det siste året.

– Vi vil lede toveistrafikk i motgående tunnelløp mens det jobbes i det andre, forklarer prosjektlederen.

Han håper på forståelse fra folk som ferdes på strekningen.

– Det er for trafikantene vi jobber.