Skal merke flere reinsdyr med GPS

Nå skal det bli lettere å finne ut hvordan reinsdyrene oppfører seg på fjellet. Hver tredje time forteller GPS-sporingen nøyaktig hvor reinsdyra er og hva de gjør.

Villrein

MERKES: Reinsdyra i Norges nest største villreinområde, Setesdal-Ryfylke, som blant annet innebærer Telemark, har vært forsket på i mange år, og forskningen fortsetter.

Foto: Anders Mossing / Norsk villreinsenter

Reinsdyr skal fortsatt merkes med GPS i Setesdal-Ryfylke villreinområde.

– Vi ser mye interessant, sier Tor Punsvik, viltforvalter hos fylkesmannen i Vest-Agder.

Reinsdyra i Norges nest største villreinområde, Setesdal-Ryfylke, som blant annet innebærer Telemark, har vært forsket på i mange år, og forskningen fortsetter. Nå skal flere reinsdyr GPS-merkes, for å lære mer om hvordan villreinen oppfører seg på fjellet.

Denne typen geolokalisering, kan ifølge Datatilsynet, legge igjen informasjon om hvor objektet befinner seg og hva objektet gjør.

Flere prosjekter

Viltforvalter Tor Punsvik er en av dem som har vært med på å kartlegge reinsdyra i Setesdal-Ryfylke i mange år.

Tor Punsvik

Tor Punsvik skryter av samarbeidet i forbindelse med GPS-sporingen av reinsdyra.

Foto: Thomas Sommerset / NRK

– Vi lærer hvordan reinsdyra oppfører seg gjennom året, og hva som regnes som barrierer for dyra på fjellet, forteller Punsvik. Reinen har den siste tiden blitt satt i bås på grunn av ulike typer inngrep. Det betyr at der den før i tida vandra fritt rundt, er den nå mer fanget inn i områder, sier han.

Punsvik forteller at de gjennom forskninga vil finne ut hva man kan gjøre for å lette på de utfordringene som er skapt for reinsdyra. Det pågikk først et prosjekt fra 2006 til 2010, som ga informasjon om utfordringene som er på fjellet.

Nå er et nytt prosjekt i gang, som skal gå fra 2013 til 2017. Der er fokuset hvordan reinen kan ta i bruk et område. I prosjektet som pågår nå har sammensetninga av dyra blitt endra, og i tillegg er flere dyr er satt ut.

Det spesielle for dette området villreinområdet er særlig klimautfordringer, ifølge Punsvik, og derfor er også det et fokusområde i prosjektet.

Stort samarbeid

De som står bak prosjektet og vedtaket er en solid sammensetning av aktører. Blant annet fylkeskommunen, kommunene, grunneiere og viltnemnda.

Punsvik skryter blant annet av Villreinsenteret på Skinnarbu, der viktig informasjon hentes inn og sendes ut.

– Samarbeidet er unikt på landsbasis. Det er et stort apparat og mange får et felles eierforhold til den kunnskapen som kommer ut, sier Punsvik.

Han forteller videre at GPS-senderne har kommet med viktig informasjon som igjen kan gjøre det lettere å se på hva som koster lite og hva som er dyrt.

– Vi ser også at reinen mer aktivt tar i bruk områder der det har vært mindre reinsdyr, så det er spennende, sier Punsvik.

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark