Hopp til innhold

Skal forske på klimaendringene sin påvirkning for snøskred

Forskere skal studere hvordan klimaendringene endrer risikoen for snøskred og andre farlige hendelser i høyfjellet.

Fjellområdene er under endring. De er spesielt utsatte for konsekvensene av klimaendringene: Høyere temperaturer og endrede nedbørmønstre kan skape endringer i landskapet og øke skredfare som følge av tap av permafrost, smelting av breer og snøfonner og redusert stabilitet i bratte fjellsider, skriver Høgskolen Innlandet i en pressemelding.

Et forskningsprosjektet som starter nå i vinter under ledelse av Høgskolen i Innlandet skal se særskilt på Jotunheimen, men kunnskapen skal også være overførbar til andre fjellregioner.

Snøskred på Gaustatoppen i Telemark
Foto: Lars Gunleiksrud

Flere nyheter fra NRK Vestfold og Telemark