Skal fjerne køen på E18 mot Sørlandet

Snart er en av de verste flaskehalsene på E18 mellom Oslo og Sørlandet historie. Om drøye to og et halvt år er det slutt på køene. Men allerede fra desember vil bilistene kjøre på ny vei.

E18 Rugtvedt-Dørdal

NY VEI: Den to kilometer lange veien bygges helt inn mot skogkanten til høyre for anleggsveien. Til venstre ligger dagens E18.

Foto: Roald Marker / NRK

Har du kjørt E18 gjennom Telemark i det siste har du helt sikkert sett dem. De sprenger, graver og frakter vekk enorme mengder stein og grus for å få firefeltsveien klar til 2. desember 2019.

Størrelsen på utstyret er det ikke noe å si på. Gravemaskiner på 90 tonn tar unna seks kubikk i hver skuffe. Når lastebilen tar cirka ti kubikk skal det ikke mer til en halvannen skuffa for å fylle et lastebillass, forteller utbyggingssjef i Nye Veier, Jørn Rinde.

Lastebilene jobber raskt og effektivt når store masser skal fraktes bort.

E18 Rugtvedt-Dørdal

Tre av disse gravemaskinene skal etter hvert i sving på E18-utbyggingen. Maskinene veier 90 tonn og tar unna seks kubikk i hver skuffe.

Foto: Roald Marker / NRK

13-timersdager

– Per i dag har vi 77 maskiner i sving, sier Brynjar Thorsby som er produksjonsleder for Hæhre entreprenør.

TIl sammen jobber 143 personer med prosjektet. Arbeidsdagene strekker seg fra 07.00 til 20.00 mandag til lørdag, fjorten dager på, fjorten av. Innen desember 2019 skal de ha ferdig 16,5 kilometer firefeltsvei med fartsgrense på 110 kilometer i timen.

Hele ni steder jobbes det samtidig. Å gå inn flere steder på sideveinettet er viktig for å holde på framdriften, forklarer Jørn Rinde i Nye Veier.

Flaskehals

Jørn Rinde, Nye Veier

Mellom Rugtvedt og Dørdal bygges det ni steder samtidig forteller utbyggingssjef Jørn Rinde.

Foto: Roald Marker / NRK

E18 gjennom Bamble og Telemark er kjent som en av de verste flaskehalsene på vei til eller fra Sørlandet. Om drøye to og et halvt år er det altså slutt på køene her. Men allerede fra desember i år vil bilistene kjøre på ny vei, forteller Rinde.

Dagens E18 blir ledet inn på en to kilometer lang omkjøringsvei som skal stå ferdig til jul. Når nye E18 står ferdig tas denne i bruk som lokalvei. Slik kan de bygge den nye firefeltsveien i ro og fred på utsiden av trafikken.

E18 Rugtvedt-Dørdal

Her bygges nye E18 gjennom Bamble.

Foto: Roald Marker / NRK

Planleggingen av E18 gjennom Bamble har derimot ikke vært preget av ro og fred. Det har vært diskusjoner om veibredde, broer eller fyllinger og om hvorvidt den nye veien skal ha belysning.

Ordføreropprør mot Nye Veier

– Jeg vil levende hjem til kone og barn

Omstridt

Magne Ramblo, Nye veier

Vi må tørre å utfordre litt, sier Magne Ramlo i Nye Veier.

Foto: Roald Marker / NRK

Magne Ramlo leder hele utbyggingen av E18 for Nye Veier, Han sier den politiske støyen og debatten har vært merkbar, men til å leve med.

– Jeg synes vi i Nye Veier har klart det vi ble satt opp for å gjøre. Vi har kommet i gang med prosjekter hvor vi sparer samfunnet for store summer. Bare anlegget og kontrakten her sparer vi over en milliard kroner på i forhold til kostnadsanslag. For å få til det må vi tørre å utfordre litt, sier han.