- Vi skal være synlige i mengden

Hele biskop-Norge drar til klimatoppmøtet. - Vi skal være synlige både som biskoper og med appeller, sier en av dem.

Til København for å demonstrere

F.v: Hans Ivar Nesse, sekretær i Naturvernforbundet i Vestfold, med sønnen Johannes på armen, biskop Laila Riksaasen Dahl, Harald Verkum fra Kirkens Nødhjelp og Martine Halvorsen fra Natur og Ungdom reiser alle til København.

Foto: Yngve Tørrestad / NRK

Ordene kommer fra biskop i Tunsberg, Laila Riksaasen Dahl, som reiser til klimatoppmøtet i København for å demonstrere.

Samtlige norske biskoper skal delta i København, sammen med rundt 800 andre fra kirkelige organer. I tillegg reiser et stort antall miljøvernforkjempere.

Skal være synlige

Biskopene Olav Skjevesland (t.h.) og biskop Per Oskar Kjølaas

Biskopene Olav Skjevesland (t.h.) og biskop Per Oskar Kjølaas reiser etter planen til København.

Foto: Holm, Morten / SCANPIX

Båtturen Oslo - København tur/retur kommende helg blir kalt klimaseilasen, der over 1200 personer deltar. I tillegg er det ventet flere tusen andre demonstranter fra andre nasjoner i København.

- Det er et poeng at det er synlig at kirkens øverste ledelse er med og demonstrerer, så alle biskopene stiller i bispeskjorte og med korset rundt halsen, sier Riksaasen Dahl.

- Usedvanlig viktig sak

Bakgrunnen for at samtlige biskoper reiser, er at dette er en usedvanlig viktig hendelse som alle biskoper står bak, forklarer Tunsberg biskop.

I følget til Riksaasen Dahl reiser over 20 personer som utgjør nesten hele bispedømmerådet og ungdommens bispedømmeråd. Reisen er et samarbeid med Kirkens Nødhjelp og flere miljøvernorganisasjoner, blant andre Naturvernforbundet.

Fra Kirkens nødhjelp i Buskerud og Vestfold reiser 15 personer, sier Harald Verkum i Kirkens Nødhjelp.

Laila Riksaasen Dahl ( til høyre) og Rosemarie Köhn

Biskop Laila Riksaasen Dahl (til høyre), her med teolog Rosemarie Köhn.

Foto: Sigurdsøn, Bjørn / SCANPIX

Sterkt engasjement

- Jeg opplever at engasjementet er sterkt, og at framtidshåpet er erstattet med uro. Det er vår generasjons skyld, så det er et stort engasjement i menighetene rundt om i bispedømmet, sier biskopen.

Vi henvender oss også hjemme og ikke bare ute til de 192 delegatene i København, sier Laila Riksaasen Dahl. Kirkemøtet sa for eksempel direkte til statsråden at kirken står bak upopulære tiltak, påpeker hun.

- Dette er alle gode krefters sak, sier hun.

Søndag står hun side om side med miljøvernforkjempere og kirkeledere.