Bekymret for mer trafikk med farlig gods

Fylkesberedskapssjefen og aksjonsgruppa "Vern om Grenland – nei til deponi" mener sjøtrafikksentralen i Brevik blir viktigere i framtida. Samferdselsdepartementet er ikke helt overbevist.

Skipet Anthony Veder på veg inn Breviksstrømmen

Sjøtrafikken i Brevikstrømmen er stor på grunn av industrien i Grenland.

Foto: Anne Lognvik

Fylkesberedskapssjefen i Telemark, Jan W. Jensen Ruud, mener sjøtrafikksentralen i Brevik er veldig viktig for sikkerheten i Grenland.

– Den ble plassert der allerede i 1978 fordi det var behov for overvåking av skip med farlig last. Før den tid hadde det vært alvorlige uhell her, men ulykkestallene gikk ned etter det, sier Ruud til NRK.

Beredskapssjef Jan W. Jensen Ruud

Fylkesberedskapssjef Jan W. Jensen Ruud er bekymret for konsekvensene hvis sentralen blir lagt ned.

Foto: Kurt Inge Dale / NRK
Jan Erik Parr

Jan Erik Parr sier en nedleggelse i Brevik er et klart signal om å ikke plassere et deponi for farlig avfall der.

Foto: Grete Ingebjørg Berge / NRK

Han peker på lokalkunnskapen til de ansatte i Brevik. Ruud mener også at det er nyttig å ha flere sentraler med oversikt over sjøleden hvis den ene sentralen skulle få tekniske problemer.

Samferdselsdepartementet vurderer å legge den ned og flytte overvåkninga av skipsleden til Horten. Sjøtrafikksentralen i Brevik dekker innseilinga til Grenland der store deler av skipstrafikken er gasstankere og andre fartøy med farlig last.

– Viktigere enn noen gang

Jan Erik Parr i aksjonsgruppa "Vern om Grenland – nei til deponi" mener sentralen er viktigere enn noen gang i framtida.

– Det er helt uakseptabelt at de vil legge ned denne sentralen som ligger her vi trenger den mest, sier Parr. Han viser til det han kaller en dramatisk økning av skip med farlig last i dette området.

Mens Samferdselsdepartementet skal bestemme seg for hvor mange sjøtrafikksentraler Norge skal ha, forsøker Miljødepartementet å finne stedet for et nytt nasjonalt deponi for farlig avfall. Brevik er en heit kandidat.

– Et slikt anlegg vil føre til mer transport av farlig gods, sier fylkesberedskapssjef Ruud. Dette kommer i tillegg til planer om utvidelse av industrien i Grenland. Det innebærer blant annet mer frakt av gass.

Han mener disse planene understreker hvor viktig sentralen er og blir framover. Ruud tror det blir vanskelig å få lokal støtte for planene om å legge ned sentralen samtidig med en utredning om å deponere farlig avfall.

Fem kan bli fire

Reynir Johannesson

Statssekretær Reynir Johannesson sier det viktigste for sikkerheten er gode fagfolk og gode systemer.

Foto: OLAV HEGGØ/ FOTOVISJON

Statssekretær Reynir Johannesson i Samferdselsdepartementet sier det er nødvendig å se på framtida for sjøtrafikksentralene.

– Sjøtrafikksentralene håndterer trafikk de ikke ser fysisk. De følger med på skjermer og annet teknisk utstyr. De er ikke avhengige av å se ut av vinduet.

Det er fem sjøtrafikksentraler i Norge i dag. De ligger i Fedje, Kvitsøy, Brevik, Horten og Vardø. Departementet vurderer å fjerne en av sentralene.