Christoffer lagt inn på sykehus to uker før han døde

En barnelege, som var på vakt da Christoffer ble innlagt på sykehus to uker før han døde, vitnet i retten i dag. Han støttet seg både til sin hukommelse og sine journalnotater.

Christoffer Gjerstad Kihle

Christoffer Gjerstad Kihle ble kun åtte år. Han ble funnet død i sengen sin 2. februar 2005.

Foto: Privat

– Christoffer kom inn med historie om at han hadde falt på rommet sitt. Foreldrene fortalte at de hadde mistanke om at han hadde tatt en overdose av medisinen mot ADHD, fortalte legen i Tønsberg tingrett i dag.

Legen forklarte at da kom til ham hadde han skader i ansiktet som han vurderte som ferske.

– Gutten hadde også ufrivillige bevegelser med nakke, hode, og tunge.

Åtte år gamle Christoffer Gjerstad Kihle ble funnet død på rommet sitt i Kodal i Vestfold 2. februar 2005. Fire år senere ble stefaren til Christoffer dømt til åtte års fengsel for mishandling med døden til følge.

Den 37 år gamle moren står nå tiltalt for medvirkning til vold og legemsbeskadigelse med døden til følge. Hun nektet straffskyld da rettssaken mot henne startet 20. mars.

– Visste ikke hva som hadde skjedd

Legen forklarte at de mente dette kunne komme av en overdose ritalin som brukes som ADHD-medisin, og kontaktet giftinformasjonssentralen fordi han hadde liten kunnskap om denne medisinen.

– Christoffer sa selv at han ikke visste ikke hva som hadde skjedd, sa legen.

Legen ble spurt om hans vurdering av Christoffer og om han kunne være mishandlet, og svarte da at dersom det hadde vært mistanke om det, så hadde det blitt nedskrevet i journalen og barnevernet ville blitt kontaktet.

Beklager

Barnelegen sier til NRK.no at han nå i ettertid beklager at han vurderte Christoffer som han gjorde da han kom inn.

– Jeg vurderte den gang aldri skadene hans som annet enn at de var kommet som følge av lek og fall knyttet til blant annet hans ADHD. Det samme gjaldt forholdet rundt mulig overdose. Når det senere viste seg å være noe annet, blant annet ved at stefar er dømt for å ha mishandlet gutten, så har jeg stilt meg de spørsmålet ofte: Hvorfor tenkte jeg ikke på det den gang?

Legen sier han da var fersk lege og nylig utdannet barnelege.

– I dag tenker jeg mye på hvordan jeg vurderte saken og bærer det med meg videre. Det er vondt å tenke på at, dersom jeg hadde tenkt på at skadene kunne vært påført av andre, så hadde kanskje Christoffer vært i live i dag, sier legen.

Samme lege på vakt da han døde

Den samme barnelegen var på vakt kvelden da Kristoffer døde og ble brakt til sykehuset.

Legen sa han husker at mor og samboer ikke hadde samme reaksjon som andre foreldre nå barn dør. Han sa at mor virket redd og stefaren svært praktisk orientert.
Han gjentok i retten det han har sagt i sin politiforklaring, at han syntes foreldrene var raske med å reise hjem etter at Christoffer var brakt inn den kvelden han døde.

De ble forklart at politiet hadde begjært obduksjon. Mor var positiv til dette fordi hun mente det var viktig å få vite årsaken til dødsfallet, mens stefar mente at mor ville angre på det. Stefar var imot obduksjon og sa at han hadde «filleristet» gutten for å få liv i han og at han da kunne fått noen skader.

Det var også kommet fram opplysninger om at åtteåringen hadde stoppet til luftveiene med papir slik at han døde.

– Det er sjelden, ja nesten aldri, at en åtteåring finner på å ta sitte eget liv, langt mindre ved å stoppe til sine luftveier, sa legen.

Også samme overlege på vakt

En annen barnelege som var overlege ved avdelingen, og som også var på vakt begge gangene som tidligere er beskrevet, forklarte seg i Tønsberg tingrett i dag.

Han ble spurt om mye av det samme, men kom ikke med nevneverdige tilleggsopplysninger. Han støttet seg til sine politiforklaringer, som delvis ble opplest.

Legen har sagt i sin politiforklaring at han reagerte på foreldrenes reaksjon få timer etter at deres sønn var død, men sa i retten at han i dag ikke har noen erindring omkring dette.

– Det er åtte år siden, sa han.

Han ble også spurt om hans erfaring og om barns selvskading, blant annet hodedunking, i forhold til ADHD. Han hadde noe kunnskap om det og forklarte dette. Han ble av de medisinsk sakkyndige spurt om sin kunnskap til hvordan barn dunker hodet når de vil skade seg og om mulige skader.

Han sa barn i hovedsak dunker panne mot for eksempel veggen og at det sjelden fører til andre skader enn blåmerker og sår.

Etter lunsj skal de medisinsk sakkyndige, som har obdusert Christoffer, forklare seg.

NRK.no følger rettssaken.