Her gjør tollvesenet flest beslag

Ferjetrafikken fra Langesund er hovedpulsåren for smugling i Grenland.

MS Bergensfjord til Langesund

På ferga fra Langesund til Hirtzhals tar tollvesenet i Grenland de fleste beslagene. Nå kan du se oversikten over hva Grenland tollstasjon har beslaglagt hittil i år.

Foto: Susanne Flølo

Særlig to hendelser preger tallene for hva Grenland tollstasjon har beslaglagt hittil i år. Det ene er et valutabeslag på nærmere 100.000 norske kroner, og det andre er et rekordstort enkeltbeslag av alkohol.

Det største enkeltbeslaget av vin i landet ble gjort i Grenland i april og var på 1754 liter.

Tall på hva Toll- og avgiftsdirektoratet har beslaglagt i hittil i år, viser at mange doper seg til sommerkroppen. På landsbasis beslagla tollvesenet i første halvår langt mer amfetamin, ecstasy, dopingmidler og GBL enn i samme periode i fjor.

Fant penger ved hjelp av hund

Her i området er derimot beslagene som Grenland tollsted gjør, hovedsakelig i forbindelse med ferjetrafikken fra Langesund. Under en tollkontroll på reisende som skulle ut med fergen fra Langesund til Hirtzhals, brukte tollvesenet en valutahund, og gjorde et enkeltbeslag på 101.000 kroner.

Største vinbeslaget i landet

At Grenland tollstasjon havner på toppen over enkeltbeslag av vin, skyldes en enkelthendelse i april, sier Helle Christine Eftedal, fungerende kontorsjef ved Grenland tollsted.

Da hadde politiet en samarbeidsaksjon sammen med tollvesenet, og der ble det beslaglagt nesten 1500 liter vin, 300 liter øl, 1500 liter sprit, 50 kilo tobakk og nesten 100 000 sigaretter.

Saken er fortsatt under etterforskning hos politiet.

Tollvesenet i Grenland har hittil i år skrevet ut 115 forenklede forelegg, som tilsvarer nesten 145.000 kroner.

Her er oversikten over beslag på Grenland Tollsted hittil i år:

Beslag på Grenland Tollsted

1. Antall kontrollerte objekter

1 411

2. Treffprosent

10,77

3. Alvorlige overtredelser ( antall )

5

4. Cannabis ( gram )

123

5. Heroin ( gram )

0

6. Kokain ( gram )

0

7. Amfetamin ( gram )

0

8. Hallusinogener (stk)

50

9. Beroligende stoffer ( stk )

228

10. Andre stimulerende stoffer ( stk )

0

11. Ecstasy

0

12. Khat ( kilo )

0

13. Syntetiske Cannabinoider (antall beslag)

0

14. Syntetiske psykoaktive stoffer (antall beslag)

0

15. Farmasøytiske preparater (NPS)(antall beslag)*

3

16. Dopingmidler ( stk )

150

17. Brennevin, også over 60 % ( liter )

1 893

18. Øl og vin ( liter )

3 480

19. Sigaretter ( stk. )

105 720

20. Røyketobakk ( kilo )

61

21. Snus ( kilo )

0

22. Kjøtt ( kilo )

431

23. Valuta ( NOK )

101 000

24. Valuta overtredelsesgebyr (grunnlag)

0

25. Andre varer,annet ( NOK )

22 806

26. Våpen/voldsprod ( antall beslag )

3